Tag Archives: arimr e wniosek

POL036101009 Dragan Magdalena 00557-6520.10-OR1100007/18

POL036101009 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Dragan Magdalena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dragan Magdalena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101009. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

norwegia czy potrzebny jest paszport

POL036201023 Pękala Wojciech Dariusz 00052-6520.10-OR1100011/16

POL036201023 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Pękala Wojciech Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pękala Wojciech Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036201023. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

norwegia czy potrzebny jest paszport

Gmina Miasto Świnoujście 00209-6523.2-SW1610233/18/19

Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Miasta Świnoujście – obszaru morskiego i rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez budowę punktu turystyki rowerowej. pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego4 Gmina Miasto Świnoujście Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miasto Świnoujście . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej. pieszej i wodnej z dodatkową funkcją… Read More »

norwegia czy potrzebny jest paszport

POL022900441 Włodyka Arkadiusz 00170-6520.10-OR1600195/16

POL022900441 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Włodyka Arkadiusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900441. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace CHY-4 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

norwegia czy potrzebny jest paszport

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Karp” Spółka z o.o 00008-6523.2-SW0910017/17/18

Dywersyfikacja działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „Karp” Sp. z o.o. poprzez zakup ciągnika rolniczego i kosiarki do rowów i poboczy.4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Karp” Spółka z o.o Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Karp” Spółka z o.o . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki do… Read More »

norwegia czy potrzebny jest paszport

00643-6520.10-OR1100052/18 Jagła Andrzej POL035600455

POL035600455 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jagła Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035600455. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

norwegia czy potrzebny jest paszport

POL012101628 Bazylak Sławomir 00704-6520.10-OR1600362/18/19

POL012101628 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Bazylak Sławomir Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bazylak Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101628. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

norwegia czy potrzebny jest paszport

00065-6520.10-OR1400023/17 Blumerski Piotr POL037300835. POL037302122

POL037300835. POL037302122 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Blumerski Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037300835. POL037302122. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

norwegia czy potrzebny jest paszport

00105-6523.2-SW1610127/18 Płatek Robert

Dywersyfikacja i rozwój działalności poprzez poszerzenie oferty produktowej i usługowej. utworzenie miejsca pracy oraz stworzenie szkółki roślin. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Płatek Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Założenie szkółki roślin wraz z przystosowaniem terenu oraz zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń. Skrócony opis operacji: Założenie… Read More »

norwegia czy potrzebny jest paszport

00664-6520.10-OR1600226/18 Kozakowski Andrzej POL022502289

POL022502289 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozakowski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502289. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

norwegia czy potrzebny jest paszport