Tag Archives: arimr ewniosek

POL034502026 Wittbrodt Jacek 01231-6520.10-OR1100249/19

POL034502026 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Wittbrodt Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wittbrodt Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034502026. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

01069-6520.10-OR1600065/19 Wojdylewski Maciej POL023300512

POL023300512 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojdylewski Maciej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300512. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00432-6520.10-OR1100217/17 Waleśkiewicz Zbigniew POL012301595

POL012301595 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Waleśkiewicz Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012301595. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w… Read More »

00877-6520.10-OR1100324/18/19 Gotkowski Waldemar POL036801115

POL036801115 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gotkowski Waldemar. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801115. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL023400993 Tyszkiewicz Ewa Mariola 00824-6520.10-OR1100359/18/19

POL023400993 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Tyszkiewicz Ewa Mariola Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tyszkiewicz Ewa Mariola. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400993. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w celu ochrony żywych zasobów morza bałtyckiego.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

Pokoje Gościnne Klaudia Edyta Prus – Szomborg Edyta 00079-6523.2-SW1110101/17/18

Podwyższenie standardów oferty noclegowej dla turystów oraz utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy.4 Pokoje Gościnne Klaudia Edyta Prus – Szomborg Edyta Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pokoje Gościnne Klaudia Edyta Prus – Szomborg Edyta. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Klaudia Turystyczna z lepszą ofertą noclegową.. Skrócony opis operacji: 4.02.2002. Cel operacji: Podwyższenie standardów… Read More »

Czupryna Andrzej 00134-6521.3.1-OR0300032/17/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Czupryna Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czupryna Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja działań wodno srodowiskowych oraz produkcji dodatkowych cennyhc gatunków ryb w obiekcie stawowym Wesołówka. Skrócony opis operacji: Celem operacji jest wspieranie… Read More »

00011-6520.2-OR1600048/18/19 Wiśniewski Krzysztof POL010701674

POL010701674 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów i wymiana biernych narzędzi połowowych 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701674. Nazwa operacji: Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko… Read More »

POL035600465 Jurski Stanisław 00446-6520.10-OR1100238/17

POL035600465 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Jurski Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jurski Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035600465. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017 r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie 00093-6523.2-SW1210128/19

Promocja rybactwa śródlądowego i akwakultury. promocja dziedzictwa kulturowego gospodarstw rybackich. ich produktów jak również niespotykanego smaku dań regionalnych z jurajskiej ryby poprzez organizację „Dni Przyrowa z Jurajską Rybą”4 Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dni Przyrowa z Jurajską… Read More »