Tag Archives: arimr ewniosekplus

Gmina Czersk 00152-6523.2-SW1110288/18

poprawa bezpieczeństwa z wykorzystaniem OZE poprzez montaż 18 lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk4 Gmina Czersk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Czersk . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk.. Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych… Read More »

POL034500822 Kirszling Jarosław 00848-6520.10-OR1100399/18/19

POL034500822 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kirszling Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kirszling Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500822. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

01291-6520.10-OR1100209/19 Budzisz Jarosław POL033700641

POL033700641 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700641. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00638-6520.10-OR1600124/18 Budner-Wachowiak Aleksandra POL012201631

POL012201631 :Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budner-Wachowiak Aleksandra. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012201631. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL012202199 Polakiewicz Bogdan 00014-6520.9-OR1600038/17/18

POL012202199 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego ry6bołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Polakiewicz Bogdan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polakiewicz Bogdan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012202199. Nazwa operacji: Zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo oraz warunki pracy na łodzi NIE-14. Skrócony opis operacji: -A2004 Autopilot-HS60 – GPS KOMPAS-S35… Read More »

Madejczyk Mariusz 00018-6523.2-SW1610014/17

Celem operacji jest podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych oraz utworzenie miejsc pracy4 Madejczyk Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Madejczyk Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podjęcie działalności gospodarczej poprzez przebudowe budynku gospodarczego na budynek usług turystycznych. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i… Read More »

Nowakowska Katarzyna 00032-6523.2-SW1410045/17/18

Podjęcie działalności gospodarczej poprzez utworzenie obiektu świadczącego usługi turystyczne. co pozwoli utrzymać 1 miejsce pracy (samozatrudnienie) i utrzymać je przez okres # lat od dnia wypłaty płatności końcowej przez ARiMR.4 Nowakowska Katarzyna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowakowska Katarzyna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Farma nad rozlewiskiem – miejscem propagowania lokalnych zasobów i… Read More »

00052-6523.2-SW0510008/18 Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich

Celem operacji jest zwiększenie oferty kulturalno-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Świnice Warckie poprzez zakup sprzętu: Łukowej średniej estrady mobilnej i Zestawu kina plenerowego przez Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich na wyposażenie placu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich . Numer Identyfikacyjny Statku:… Read More »

00151-6520.10-OR1100123/16 Selin Andrzej POL033700632

POL033700632 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Selin Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700632. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Siemień Sp. z o.o. 00056-6521.5-OR0300088/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Gospodarstwo Rybackie Siemień Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Siemień Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja działań Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w Obiekcie Bobowiska w Gospodarstwie Rybackim… Read More »