Tag Archives: arimr gorlice

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku 00018-6523.2-SW0500005/17/18

Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę siłowni napowietrznej. zakup altany wraz z wyposażeniem w stoły. ławki. a także odbudowę istniejącego stawu w miejscowości Malanów.4 Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Odbudowa stawu oraz budowa altany i siłowni w miejscowości… Read More »

wybrzeże szwecji

Gmina Poddębice 00035-6523.2-SW0510030/18

Propagowanie dobrostanu społecznego oraz dziedzictwa akwakultury poprzez organizację pikniku wędkarskiego – Byczyna 20184 Gmina Poddębice Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Poddębice . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Piknik wędkarski – Byczyna 2018. Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego.… Read More »

wybrzeże szwecji

POL033700637 Manuszewska Agnieszka 01140-6520.10-OR1600255/19

POL033700637 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Manuszewska Agnieszka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Manuszewska Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700637. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-38 przez… Read More »

wybrzeże szwecji

00018-6523.2-SW1610014/17 Madejczyk Mariusz

Celem operacji jest podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych oraz utworzenie miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Madejczyk Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podjęcie działalności gospodarczej poprzez przebudowe budynku gospodarczego na budynek usług turystycznych. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej… Read More »

wybrzeże szwecji

POL033700654 Budzisz Szymon 00906-6520.10-OR1100397/18/19

POL033700654 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Budzisz Szymon Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Szymon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700654. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

wybrzeże szwecji

Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „RAFA” Stanisławski Janusz Ustarbowski Andrzej Trendel Antoni Struk Edmund Spółka Jawna 00136-6523.2-SW1110230/18

Różnicowanie działalności przetwórczej polegającej na wprowadzeniu nowych produktów do sprzedaży i utworzenie nowego miejsca pracy4 Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „RAFA” Stanisławski Janusz Ustarbowski Andrzej Trendel Antoni Struk Edmund Spółka Jawna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „RAFA” Stanisławski Janusz Ustarbowski Andrzej Trendel Antoni Struk Edmund Spółka Jawna . Numer Identyfikacyjny Statku:… Read More »

wybrzeże szwecji

00004-6523.2-SW0910002/17 Gopodarstwo Rybackie w Starzawie Sp. z o. o.

Wzrost produkcji i obrotu produktami rybnymi. utworzenie nowego miejsca pracy poprzez zakup specjalistycznego zestawu transportowego składającego się z ciągnika siodłowego. naczepy i zabudowy naczepy w postaci zbiorników do przewozu ryb z instalacją napow 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gopodarstwo Rybackie w Starzawie Sp. z o. o. .… Read More »

wybrzeże szwecji

Gmina Krasnobród 00038-6523.2-SW0910039/17/18

Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Krasnobród poprzez budowę deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego „Zalew”4 Gmina Krasnobród Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Krasnobród . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w… Read More »

wybrzeże szwecji

00090-6523.2-SW1410037/18/19 Gospodarstwo Rybackie Mikołajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach

dywersyfikacja prowadzonej działalności w związku z realizacją operacji zgodnie z umową o dofinansowanie i utworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Mikołajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dywersyfikacja prowadzonej działalności przez Gospodarstwo… Read More »

wybrzeże szwecji

00317-6520.10-OR1100087/17 S.C. Justek F. i Bryła M. UST-87 POL023401992

POL023401992 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: S.C. Justek F. i Bryła M. UST-87 . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401992. Nazwa operacji: Tymczasowe… Read More »

wybrzeże szwecji