Tag Archives: arimr gorzów

00066-6521.5-OR0300078/18 Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie Pustelnia Sp. z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie Pustelnia Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Tradycyjne. przyjazne środowisku… Read More »

POL033700634 Dettlaff Mariusz 00044-6520.9-OR1100031/17/18

POL033700634 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego.oraz poprawy bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Dettlaff Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dettlaff Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700634. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim KUŹ-47 w zakresie poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa. Skrócony opis operacji: Inwestycje na statku rybackim… Read More »

00006-6524.4-OR1400006/17/18 Dzierżyńska Małgorzata

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dzierżyńska Małgorzata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa i modernizacja istniejącego zakładu przetwórstwa i wędzenia ryb. Skrócony opis operacji: I etap budynek socjalno – biurowy. magazynowy. zbiornik na ścieki.teren. dostawa urządzeń chłodniczych II etap… Read More »

00864-6520.10-OR1600423/18/19 Kruk Zbigniew POL023000482

POL023000482 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektora rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000482. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30… Read More »

00027-6521.3.1-OR1400017/19 TUBIS DARIUSZ

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: TUBIS DARIUSZ. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa sektora akwakultury. dobrostanu zwierząt. Skrócony opis operacji: inwestycje produkcyjne w akwakulturę. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności… Read More »

Stowarzyszenie „Świniary – Wieś między Wartą a Puszczą” 00009-6523.2-SW0410023/17

Wzrost aktywności społecznej mieszkańców Pojezierza Dobiegniewskiego oraz wspieranie inicjatyw społecznych i edukacyjnych poprzez doposażenie w sprzęt Stowarzyszenie Świniary-Wieś między Wartą a Puszczą4 Stowarzyszenie „Świniary – Wieś między Wartą a Puszczą” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Świniary – Wieś między Wartą a Puszczą” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Przystań dla aktywności rybackiej”.… Read More »

POL022500300. POL036401000 Gościniak Andrzej 00639-6520.10-OR1600001/18

POL022500300. POL036401000 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Gościniak Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gościniak Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500300. POL036401000. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace… Read More »

POL033801027 Necel Eugeniusz 01215-6520.10-OR1100220/19

POL033801027 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Necel Eugeniusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Necel Eugeniusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033801027. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00004-6521.5-OR1000007/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowu lub hodowli ryb Popielewo w… Read More »

POL011702165 Szymański Piotr 00026-6520.2-OR1600076/18/19

POL011702165 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów i wymiana biernych narzędzi połowowych4 Szymański Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szymański Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702165. Nazwa operacji: Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków. Skrócony… Read More »