Tag Archives: arimr.gov.pl logowanie

00001-6520.4.2-OR1100002/19 Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych „MIERZEJA”

Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych „MIERZEJA” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej.. Skrócony opis operacji: Przyczynianie się do lepszego… Read More »

Gmina Przeciszów 00014-6523.2-SW0610026/17/18

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Przeciszów poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.4 Gmina Przeciszów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Przeciszów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Przeciszowie. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny.… Read More »

Pawelczyk Danuta 00087-6523.2-SW1110187/18

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie wydajności oraz stworzenie nowych miejsc pracy4 Pawelczyk Danuta Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawelczyk Danuta. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup nowych maszyn i urządzeń na potrzeby poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury. Cel operacji:… Read More »

Urbańska Krystyna 00054-6521.5-OR1400043/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Urbańska Krystyna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Urbańska Krystyna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w gospodarstwie stawowym Wrotkowo. Skrócony opis operacji:… Read More »

00005-6520.10-OR1400002/16 Wojciechowicz Adam POL037402150. POL037402151

POL037402150. POL037402151 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojciechowicz Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402150. POL037402151. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony… Read More »

Płonka Janusz 00050-6523.2-SW0610009/19

Rozwój działalności gospodarczej w zakresie usługi druku w technologii UV poprzez zakup niezbędnego sprzętu oraz utworzenie miejsca pracy do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną.4 Płonka Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Płonka Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podnoszenie innowacyjności firmy Hat-trick poprzez wdrożenie do oferty nowej usługi druku UV.. Skrócony opis… Read More »

00047-6521.5-OR0700014/18 Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Usługi środowiskowe świadczone w… Read More »

POL023300578 Budzich Bartłomiej 00549-6520.10-OR1600172/18

POL023300578 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Budzich Bartłomiej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzich Bartłomiej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300578. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-33 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

POL037202082 Franciuk Wiesław 00009-6520.10-OR1400025/16

POL037202082 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Franciuk Wiesław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Franciuk Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037202082. Nazwa operacji: Zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: TOL-7 30 dni zaprzestania. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa… Read More »

GOSPODARSTWO RYBACKIE KOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 00154-6521.5-OR0300064/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 GOSPODARSTWO RYBACKIE KOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE KOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie akwakultury w… Read More »