Tag Archives: arimr gov pl

Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00011-6521.3.2-OR1400006/18/19

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z koniecznym osprzętem na obiekcie stawowym w Wirwajdach. Skrócony opis operacji: budowa farmy fotowoltaicznej 850 kWp.… Read More »

00042-6521.5-OR0500022/18 Kalina Tomasz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kalina Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »

00560-6520.10-OR1600115/18 Sikora Zbigniew POL012101591

POL012101591 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sikora Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101591. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL011702047 Patryjas Jolanta 00839-6520.10-OR1600349/18/19

POL011702047 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Patryjas Jolanta Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Patryjas Jolanta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702047. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w roku 2018. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. M. Czai Sp. z o.o. 00001-6521.1-OR1600002/17/18

93750.194 Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. M. Czai Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. M. Czai Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych i przyjaznych praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w… Read More »

POL035400737. POL035401871 Woźniak Ryszard 00473-6520.10-OR1100225/17

POL035400737. POL035401871 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Woźniak Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Woźniak Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035400737. POL035401871. Nazwa operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Skrócony opis operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

POL010301668 Szczerba Bernard 00494-6520.10-OR1600151/16/18

POL010301668 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Szczerba Bernard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczerba Bernard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301668. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DĄB-23 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna RLGD Opolszczyzna 00003-6523.4-SW0810003/17/18

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji4 Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna RLGD Opolszczyzna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna RLGD Opolszczyzna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie… Read More »

Gmina Karsin 00197-6523.2-SW1110278/18

Uzupełnienie oferty turystycznej i rekreacyjnej oraz możliwości wykorzystania potencjału obszaru w zakresie tworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury.4 Gmina Karsin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Karsin . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie centrum wsi Przytarnia poprzez oczyszczenie stawu wiejskiego wraz z małą architekturą i infrastrukturą… Read More »

00182-6520.10-OR1400036/19 Blumerski Piotr POL037300835. POL037302122

POL037300835. POL037302122 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w zakresie rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Blumerski Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037300835. POL037302122. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »