Tag Archives: arimr gov pl

POL023201964 Meger Adrian 00001-6520.4.3-OR1600001/18/19

POL023201964 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Meger Adrian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Meger Adrian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023201964. Nazwa operacji: Poprawa rentowności prowadzonej działalności statkiem rybackim DAR-113. Skrócony opis operacji: Rekompensata za straty wyrządzone przez ssaki i ptaki… Read More »

00049-6520.11-OR1600077/17/18 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BOMA” Spółka Cywilna Wiesława. Piotr Babiak POL022400621

POL022400621 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BOMA” Spółka Cywilna Wiesława. Piotr Babiak . Numer Identyfikacyjny Statku: POL022400621. Nazwa operacji:… Read More »

POL011702008 Kozłowski Zbyszek 00020-6520.10-OR1600029/16

POL011702008 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kozłowski Zbyszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozłowski Zbyszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702008. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace PRZ-12 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL033800601 Waszczuk Dariusz 00079-6520.6-OR1600011/17

POL033800601 Zapewnienie równowagi miedzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Waszczuk Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Waszczuk Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800601. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy z powodu zomowania lodzi rybackiej DAR-127. Cel operacji: Zapewnienie równowagi miedzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów..… Read More »

POL023300549 Kawczyński Jan 00108-6520.10-OR1600154/16

POL023300549 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kawczyński Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kawczyński Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300549. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-21przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i… Read More »

SWE000007015 Budzisz Marcin 00324-6520.10-OR1100066/17

SWE000007015 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Budzisz Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: SWE000007015. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

POL022500300 Gościniak Andrzej 00844-6520.10-OR1600457/18/19

POL022500300 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy.4 Gościniak Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gościniak Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500300. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w 2018 roku.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00004-6526-MGMiŻŚ00001/19 ARiMR

Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ARiMR . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wynagrodzenia pracowników ARiMR zaangażowanych w realizację zadań związanych z obsługą PO Rybactwo i Morze w roku 2019. Skrócony opis operacji: Wynagrodzenia brutto oraz… Read More »

00104-6520.10-OR1100150/16 Byczkowski Jan POL033900554

POL033900554 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Byczkowski Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900554. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL034500164 Grodzki Piotr Paweł 00105-6520.2-OR1100078/18/19

POL034500164 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Grodzki Piotr Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grodzki Piotr Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500164. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim WŁA-22. Skrócony opis operacji: W ramach realizacji operacji przewiduje się zakup i wyposażenie… Read More »