Tag Archives: arimr gov pl

00034-6521.5-OR0700039/18 Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Żabieńcu

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Żabieńcu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja… Read More »

00021-6520.10-OR1400013/16 Szulc Jarosław POL037200956

POL037200956 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szulc Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037200956. Nazwa operacji: Zaprzestanie działalności połowowej w 2016r.. Skrócony opis operacji: TOL-112 30 dni zaprzestania.… Read More »

POL023200739 Dyczko Janusz 00215-6520.10-OR1600182/16

POL023200739 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Dyczko Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dyczko Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200739. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznaceDAR-22 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i… Read More »

00548-6520.10-OR1600165/18 Bednarek Zbigniew POL022900420

POL022900420 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bednarek Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900420. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL011401389 Paszek Zdzisław 00228-6520.10-OR1600025/17

POL011401389 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Paszek Zdzisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Paszek Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011401389. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace LBN-36 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL023000436 Mazurek Piotr 00439-6520.10-OR1600013/18

POL023000436 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Mazurek Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mazurek Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000436. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej jednostki rybackiej UNI-1 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

00014-6523.2-SW0810024/18 Dom Kultury w Ozimku

Promocja zasobów rybackich i akwakultury obszaru RLGD „Opolszczyzna”. miejsc edukacyjno-rekreacyjnych oraz stworzenie działań adresowanych do najmłodszych mieszkańców obszaru poprzez zorganizowanie wyjazdów plenerowych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dom Kultury w Ozimku . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Sztuka wody”. Skrócony opis operacji: propagowanie dobrostanu społecznego i… Read More »

00058-6521.5-OR1200083/18 Handzlik Karol

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Handzlik Karol. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe 2.5. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo Sp. z o.o. 00030-6521.3.1-OR1600014/19

ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA AKWAKULTURY.4 Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Gospodarstwa Rybackiego Żytelkowo Sp. z o.o.. Skrócony opis operacji: Zakup: pompy do ryb wydajność do 24 ton na godzinę. waga platformowa… Read More »

00027-6521.5-OR0600042/18 Skowron Zbigniew

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skowron Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Hobot.. Skrócony opis operacji:… Read More »