Tag Archives: arimr gov pl

POL037400902 Pieciukiewicz Leszek 00056-6520.10-OR1400003/17

POL037400902 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Pieciukiewicz Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pieciukiewicz Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400902. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę pływającą PAS-48 przez 30 dni w 2017 roku. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00027-6520.11-OR1100003/17/18 „Gadus” Sp. z o.o. POL023002142. POL023600898. POL035200098

POL023002142. POL023600898. POL035200098 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Gadus” Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023002142. POL023600898. POL035200098. Nazwa operacji:… Read More »

Król Marcin 00023-6521.3.1-OR1500003/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Król Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Król Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja zaplecza agroturystycznego w gospodarstwie rybackim poprzez prace remontowo-budowlane i zakup wyposażenia. Skrócony opis operacji: Różnicowanie dochodów przedsiębiorstwa z sektora akwakultury przez rozwój działalności uzupełniającej. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. Przyjaźni polsko-węgierskiej 00055-6521.5-OR0800043/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. Przyjaźni polsko-węgierskiej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. Przyjaźni polsko-węgierskiej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: ”Uzyskanie wsparcia w zakresie działań wodno-środowiskowych”. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub… Read More »

POL033800595 Konkel Stefan 00893-6520.10-OR1100330/18/19

POL033800595 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Konkel Stefan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Stefan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800595. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

01005-6520.10-OR1600143/19 Baran Leszek POL011802158

POL011802158 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Baran Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011802158. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

Gmina Szczekociny 00091-6523.2-SW1210114/19

Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz wiedzy o nim wśród mieszkańcówi turystów poprzez wykonanie i montaż tablic informacyjno – promocyjnych4 Gmina Szczekociny Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Szczekociny . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Z rybactwem w tle – wykonanie i montaż tablic informacyjno – promocyjnych na terenie sołectw Gminy Szczekociny.… Read More »

POL012201636 Dobraszak Stanisław 00697-6520.10-OR1600355/18/19

POL012201636 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Dobraszak Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dobraszak Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012201636. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę o oznace NIE-20 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

POL034900711 Szulc Ryszard Jan 00479-6520.10-OR1100230/17

POL034900711 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Szulc Ryszard Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szulc Ryszard Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034900711. Nazwa operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Skrócony opis operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

00022-6523.2-SW1510021/17/18 Gmina Wyrzysk

Stworzenie estetycznego i atrakcyjnego miejsca spotkań oraz integracji lokalnej społeczności i turystów poprzez zagospodarowanie terenów przy rzece Łobżonce i stawie miejskim w Wyrzysku 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wyrzysk . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi- uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej. sportowej… Read More »