Tag Archives: arimr gov

POL023401090 Olszewski Stanisław 00322-6520.10-OR1100062/17

POL023401090 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Olszewski Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Olszewski Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401090. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

00004-6523.2-SW0410016/17 Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp.

Ochrona środowiska wodnego i dziedzictwa przyrodniczego na terenie RLGD Pojezierze Dobiegniewskie poprzez zakup 2 samochodów i 4 termowizorów dla strażników Społecznej Straży Rybackiej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie Społecznej Straży Rybackiej poprzez… Read More »

00694-6520.10-OR1100128/18 Daniluk Mirosław Jan POL036301026

POL036301026 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Daniluk Mirosław Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036301026. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »

POL033800394 Budzisz Rafael 00136-6520.2-OR1100135/18/19

POL033800394 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów4 Budzisz Rafael Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Rafael. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800394. Nazwa operacji: inwestycje w sprzęt poprawiający selektywność narzędzi połowowych pod względem wielkości lub pod względem gatunków. Skrócony opis operacji: inwestycje w sprzęt poprawiający… Read More »

Gmina Popielów 00001-6523.2-SW0810011/17

Poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego.4 Gmina Popielów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Popielów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub… Read More »

00877-6520.10-OR1100324/18/19 Gotkowski Waldemar POL036801115

POL036801115 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gotkowski Waldemar. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801115. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL034500673 Bolda Marek 00670-6520.10-OR1100149/18

POL034500673 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Bolda Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bolda Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500673. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00564-6520.10-OR1600120/18 Bazylak Marian POL012101590

POL012101590 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bazylak Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101590. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

Gmina Giby 00029-6523.2-SW1010022/19

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Giby i poprawa warunków życia jej mieszkańców poprzez realizację inwestycji użytku publicznego w zakresie budowy pomostu pływającego. utwardzenia dojścia do plaży gminnej. montaż monitoringu i oświetlenia sola4 Gmina Giby Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Giby . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa plaży publicznej w Gibach. Skrócony opis… Read More »

00540-6520.10-OR1100012/18 Bulewicz Adam POL036400995

POL036400995 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bulewicz Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400995. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »