Tag Archives: arimr grójec

Merena Eugeniusz 00014-6523.2-SW0410042/17/18

Rozwój gospodarki rybackiej Wnioskodawcy oraz wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kradzieży ryb i dewastacji terenów poprzez zakup lornetki termowizyjnej4 Merena Eugeniusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Merena Eugeniusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ochrona przed kłusownikami podstawą działalności gospodarstw rybackich.. Skrócony opis operacji: Zakup lornetki termowizyjnej.… Read More »

00239-6523.2-SW1610390/19 PASTA LUB BASTA S.C. Agnieszka Borkowska. Małgorzata Malinowska

Rozwój działalności poprzez poszerzenie oferty usługowej. utworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz zakup wyposażenia gastronomicznego – zatrudnienie 2 osób 1.5 etatu. Nowe usługi to serwowanie różnego rodzaju kanapek opartych o produk 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PASTA LUB BASTA S.C. Agnieszka Borkowska. Małgorzata Malinowska… Read More »

POL034500679 Koziróg Dawid 00183-6520.10-OR1100239/16

POL034500679 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Koziróg Dawid Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Koziróg Dawid. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500679. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00103-6521.5-OR1200087/18 Ferlin Marek

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ferlin Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet 1 wymóg:… Read More »

POL034500069 Jędrych Danuta Jolanta 00127-6520.2-OR1100141/18/19

POL034500069 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów4 Jędrych Danuta Jolanta Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrych Danuta Jolanta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500069. Nazwa operacji: wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim WŁA-307. Skrócony opis operacji: wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim WŁA-307. Cel operacji:… Read More »

POL035000712. POL037402113 Kozioł Piotr 00190-6520.10-OR1400011/19

POL035000712. POL037402113 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kozioł Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035000712. POL037402113. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej na statku OBŁ-1 w roku 2019. Liczba dni -30. Cel… Read More »

00019-6521.5-OR0500009/18 Suchanowski Henryk Jan

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Suchanowski Henryk Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych… Read More »

Dzida Antoni 00116-6521.5-OR1200113/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Dzida Antoni Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dzida Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja zadania w zakresie działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik… Read More »

00055-6520.6-OR1100039/17 Muża Tadeusz

Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muża Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową… Read More »

00228-6520.10-OR1600025/17 Paszek Zdzisław POL011401389

POL011401389 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Paszek Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011401389. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace LBN-36… Read More »