Tag Archives: arimr hrubieszów

00058-6523.2-SW0310090/19 Panda J. i M. Spółka Jawna

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę hali gospodarczo magazynowej i instalacji fotowoltaicznej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Panda J. i M. Spółka Jawna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Budowa hali gospodarczo-magazynowej i instalacji fotowoltaicznej”. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza… Read More »

00443-6520.10-OR1600020/18 Bocheński Rafał POL011801236

POL011801236 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bocheński Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801236. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej jednostki… Read More »

00023-6521.5-OR0500040/18 Gawleta Sylwester Andrzej

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gawleta Sylwester Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uzyskanie pomocy finansowej. Skrócony opis operacji: Uzyskanie pomocy finansowej.… Read More »

Rogalewicz Grzegorz 00217-6523.2-SW1610257/18/19

Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch domków wypoczynkowych wraz z wyposażeniem oraz zatrudnieniem 1 osoby w celu świadczenia usług turystycznych krótkotrwałego zakwaterowania4 Rogalewicz Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rogalewicz Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch innowacyjnych domków wypoczynkowych. Skrócony opis operacji: „Wspieranie różnicowania działalności w ramach… Read More »

Gmina Karsin 00197-6523.2-SW1110278/18

Uzupełnienie oferty turystycznej i rekreacyjnej oraz możliwości wykorzystania potencjału obszaru w zakresie tworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury.4 Gmina Karsin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Karsin . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie centrum wsi Przytarnia poprzez oczyszczenie stawu wiejskiego wraz z małą architekturą i infrastrukturą… Read More »

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 00034-6523.2-SW0910044/17/18

Ochrona środowiska naturalnego RLGD Roztocze poprzez zwiększenie zatrudnienia oraz zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania kłusownictwu i zapobiegania degradacji środowiska naturalnego na obszarach rybackich.4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup niezbędnego sprzętu oraz wyposażenia dla… Read More »

00038-6523.2-SW1610080/17/18 Gmina Warnice

Powstanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad jez. Miedwie z historycznym obrazem rybactwa w postaci siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Wierzbnie. gm. Warnice. co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej terenu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Warnice . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej –… Read More »

00109-6520.10-OR1100092/16 Necel Jarosław Jerzy POL033800588. POL033800589

POL033800588. POL033800589 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Necel Jarosław Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800588. POL033800589. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »

00385-6520.10-OR1600190/17 Włodyka Arkadiusz POL022900441

POL022900441 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900441. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace CHY-4… Read More »

00299-6520.10-OR1100002/17 Formella Małgorzata Ewa POL033902022

POL033902022 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Formella Małgorzata Ewa. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033902022. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej… Read More »