Tag Archives: arimr irz

PUH DANMIR S.C. Danuta i Mirosław Jędrych 00090-6523.2-SW1110120/17/18

rozój dziłaności poza rybackiej armatora statku WŁA-307 poprzez rozszerzenie usług w oparciu o sprzedaż bezpośrednią złowionych ryb wraz z dowozem nowoczesnym specjhalistycznym środkiem transportu i utworzeniem jednego miejsca pracy4 PUH DANMIR S.C. Danuta i Mirosław Jędrych Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PUH DANMIR S.C. Danuta i Mirosław Jędrych . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

00060-6521.5-OR1500035/18 Girus Grzegorz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Girus Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Rybackim… Read More »

Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00001-6521.3.3-OR1400001/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa hal z zamkniętym obiegiem wody oraz zakup maszyn. urządzeń oraz środków transportu do ich obsługi.. Skrócony opis operacji: Budowa hal z… Read More »

00299-6520.10-OR1100002/17 Formella Małgorzata Ewa POL033902022

POL033902022 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Formella Małgorzata Ewa. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033902022. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej… Read More »

Kiciński Marcin 00015-6521.5-OR1500065/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kiciński Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kiciński Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w gospodarstwie rybackim w Perzynach. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja… Read More »

00119-6521.5-OR1500020/18 Klabisz Lech

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klabisz Lech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Rybackim… Read More »

00002-6521.5-OR1000009/18 Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na… Read More »

00538-6520.10-OR1100004/18 Banach Piotr Zdzisław POL036901154. POL036901163

POL036901154. POL036901163 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banach Piotr Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901154. POL036901163. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie… Read More »

POL022602132 Wrzesińska Monika 00927-6520.10-OR1600030/19

POL022602132 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Wrzesińska Monika Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wrzesińska Monika. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022602132. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace USM-12 przez… Read More »

Stowarzyszenie „Świniary – Wieś między Wartą a Puszczą” 00009-6523.2-SW0410023/17

Wzrost aktywności społecznej mieszkańców Pojezierza Dobiegniewskiego oraz wspieranie inicjatyw społecznych i edukacyjnych poprzez doposażenie w sprzęt Stowarzyszenie Świniary-Wieś między Wartą a Puszczą4 Stowarzyszenie „Świniary – Wieś między Wartą a Puszczą” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Świniary – Wieś między Wartą a Puszczą” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Przystań dla aktywności rybackiej”.… Read More »