Tag Archives: arimr jarosław

Bielak Jerzy 00033-6521.5-OR0400017/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Bielak Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bielak Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego Jerzego Bielaka. Skrócony opis operacji: 1. Zakup środka transportu tj. samochodu dostawczego używanego o ładowności do 3.5t. cena… Read More »

00020-6523.2-SW0110014/19 Zieleziński Sławomir

Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD bazującej na rybackim potencjale obszaru poprzez budowę budynków sezonowych na cele usług noclegowych wraz z infrastrukturą otaczającą 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zieleziński Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa budynków sezonowych na cele usług noclegowych wraz z infrastrukturą otaczającą celem… Read More »

POL034500260 Melcer Aleksander 00010-6520.11-OR1100017/17/18

POL034500260 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”.4 Melcer Aleksander Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Melcer Aleksander. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500260. Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu. Skrócony opis operacji: Zakup ciągnika siodłowego wraz z naczepą chłodniczą i dodatkowym agregatem prądotwórczym… Read More »

00050-6523.2-SW1410077/17/18 Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu

Rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. terytorialnie związanej z działalnością rybacką. poprzez modernizację infrastruktury sceny plenerowej i widowni przy muzeum w Praniu oraz utrzymanie jej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

POL037100910 Hajdukiewicz Waldemar 00055-6520.10-OR1400018/17

POL037100910 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Hajdukiewicz Waldemar Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hajdukiewicz Waldemar. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100910. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez okres 30 dni w 2017 roku przez jednostkę SUC-3. Cel operacji:… Read More »

00026-6523.2-SW0910014/17/18 Bałata Tadeusz

Różnicowanie działalności gospodarczej zwiększającej całoroczna sprzedaż ryb i ich konsumpcję poprzez utworzenie lokalu gastronomicznego w Gospodarstwie Rybackim w Grębowie 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bałata Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa i wyposażenie obiektu gastronomicznego – Restauracja Rybka. specjalizującego się w sprzedaży potraw z ryb… Read More »

00026-6521.3.1-OR1400045/17/19 Czerniakow Jolanta

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czerniakow Jolanta. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie ośrodka wypoczynkowego na bazie gospodarstwa rybackiego. oferującego wypoczynek dla osób zainteresowanych rybactwem/wędkarstwem i ich rodzin. Skrócony opis operacji: umeblowanie… Read More »

01123-6520.10-OR1100170/19 Bulewicz Adam POL036400995

POL036400995 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bulewicz Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400995. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00188-6520.10-OR1600214/16 Podolska Magdalena POL012001884

POL012001884 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolska Magdalena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001884. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-71przez… Read More »

Jasiński Krzysztof 00018-6521.3.1-OR0700017/19

Planowany cel operacji jaki stawia sobie wnioskodawca przystępując do realizacji projektu to zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Tak zdefiniowany cel wnioskodawca zamierza osiągnąć poprzez zakupy maszyn i urządzeń oraz utwardzenie placu manewrowego w siedzibie gospodarstwa.4 Jasiński Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jasiński Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja… Read More »