Tag Archives: arimr jędrzejów

00142-6520.10-OR1600079/16 Kostrzewa Mirosław POL022500251

POL022500251 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kostrzewa Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500251. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-14… Read More »

POL035302153 Kamiński. Krotofil Spółka z o.o. Spółka komndytowa 00748-6520.10-OR1100237/18

POL035302153 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oaz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kamiński. Krotofil Spółka z o.o. Spółka komndytowa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamiński. Krotofil Spółka z o.o. Spółka komndytowa . Numer Identyfikacyjny Statku: POL035302153. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji:… Read More »

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 00001-6523.4-SW1010001/16

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2017 roku- w ramach działania Koszty bieżące i aktywizacja4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wniosek o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i… Read More »

Gmina Koniecpol 00073-6523.2-SW1210096/18

Rozwój społeczny mieszkańców całego terenu działania RLGD poprzez kultywowanie tradycji i kultury rybackiej na terenie przyległym do zbiornika wodnego o walorach rekreacyjnych i przyrodniczych poprzez zakup i montaż altanki. Tworzona infrastruktura turyst4 Gmina Koniecpol Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Koniecpol . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utwoerzenie stałej infrastruktury edykacyjnej oraz jej… Read More »

00024-6521.5-OR1600028/18 Brus Jerzy

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Brus Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej.… Read More »

00022-6521.5-OR0400025/18 po zawarciu umowy o dofinansowanie. Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 287050 00045-6521.3.1-OR1500020/19 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: po zawarciu umowy o dofinansowanie.. Numer Identyfikacyjny Statku: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.. Nazwa operacji: 2019-11-01. Skrócony opis operacji: 2020-12-01. Cel operacji: 287050. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 107643.75. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 64-361. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem:… Read More »

00017-6521.5-OR0700053/18 Koźlakiewicz Mirosław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Koźlakiewicz Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja środka działanie „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” w gospodarstwie rybackim… Read More »

POL033700631. POL033700659 Struck Tomasz 01018-6520.10-OR1100484/18/19

POL033700631. POL033700659 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Struck Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700631. POL033700659. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

00733-6520.10-OR1600247/18/19 Krakowiak Władysław POL023200757

POL023200757 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krakowiak Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200757. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00535-6520.10-OR1100113/18 Janiszewski Andrzej POL035400748

POL035400748 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janiszewski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035400748. Nazwa operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Skrócony opis operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Cel… Read More »