Tag Archives: arimr kielce

00037-6520.11-OR1600057/17/18 Grabowski Paweł POL022500250

POL022500250 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grabowski Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500250. Nazwa operacji: Zakup nowego samochodu dostawczego z kontenerem chłodniczym… Read More »

POL033802183. POL037202133. POL037400901. POL037402112 Kozioł Tomasz 00126-6520.10-OR1400073/18/19

POL033802183. POL037202133. POL037400901. POL037402112 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kozioł Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033802183. POL037202133. POL037400901. POL037402112. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

00028-6521.3.1-OR1100048/17/18 Gospodarstwo Rybackie Bytów Spółka z o.o.

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Bytów Spółka z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja istniejącego Ośrodka Pstrągowego wraz z zakupem wyposażenia oraz materiału zarybieniowego.. Skrócony opis operacji: Modernizacja… Read More »

00877-6520.10-OR1100324/18/19 Gotkowski Waldemar POL036801115

POL036801115 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gotkowski Waldemar. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801115. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

2/18 00033-6526-DPT0003

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.2.2. Przeprowadzanie kontroli. o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 2.3. Właściwe monitorowanie… Read More »

00418-6520.10-OR1600220/17 Sokołowski Roman POL022502184. POL022502289

POL022502184. POL022502289 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sokołowski Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502184. POL022502289. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o… Read More »

00095-6523.2-SW1110172/18 Radbur Sp. z o.o.

Rozwój przedsiębiorczości w łańcuchu dostaw produktów rybactwa poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i sprzętu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Radbur Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup innowacyjnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby rozwoju działalności rybackiej. Skrócony opis operacji: 4.01.2001. Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości… Read More »

00012-6520.8-OR1400015/17 Gospodarstwo Rybackie „Śniardwy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Śniardwy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

Paszkowski Paweł 00013-6521.3.1-OR0100021/17/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Paszkowski Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Paszkowski Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa i wyposażenie zaplecza do prowadzenie sprzedaży bezpośredniej.. Skrócony opis operacji: Budowa budynku gospodarczo-magazynowego – punkt sprzedaży bezpośredniej wraz z infrastrukturą zgodnie z kosztorysem inwestorskim Zakup wyposażenia budynku sprzedaży bezpośredniej kosztorys… Read More »

Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego 00009-6526-DPT00006/18

2.1 Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.2.2 Przeprowadzanie kontroli. o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt. 1 lub art4 Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podróże służbowe związane… Read More »