Tag Archives: arimr kielce

00008-6523.2-SW1310009/18 Gmina Krasocin

Podniesienie jakości życia mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju Świętokrzyskiej Rybackiej lokalnej Grupy Działania poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego ze ścieżką ekologiczna 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Krasocin . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mieczynie ze ścieżką ekologiczną. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój… Read More »

POL022500386 Lesiński Mariusz 00054-6520.6-OR1600044/16

POL022500386 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Lesiński Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lesiński Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500386. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na okres 24 miesięcy w wyniku zezłomowania statku rybackiego.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową… Read More »

00126-6521.3.1-OR0300033/17/18 Powiat Rycki woj. lubelskiego – Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Rycki woj. lubelskiego – Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Zespół… Read More »

Żekiecki Zdzisław 00001-6521.3.1-OR0200004/17/18

Celem operacji jest zwiększenie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego w miejscowości Piaseczno gmina Sępólno Krajeńskie produkjącego narybek i kroczek poprzez zakup używanej koparki gąsienicowej linowej służącej do usuwania szkód powstałych w wyniku działaności bobrów. nornic. kretów. rzęsorków oraz zrzutów wody z rowu przepływowego. Zakup koparki pozowli na zmniejszenie kosztów produkcji oraz zwiększy rentowność działaności rybackiej. Zwiększenie konkurencyjności… Read More »

00631-6520.10-OR1600201/18 Naumiec Jerzy POL011801176

POL011801176 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Naumiec Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801176. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL035800764 Janiszewski Tomasz 00507-6520.10-OR1100267/17

POL035800764 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Janiszewski Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janiszewski Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035800764. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Samoklęski Sp. z o.o. 00010-6521.3.1-OR0300017/17/18

810708.584 Gospodarstwo Rybackie Samoklęski Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Samoklęski Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja zobowiązań w ramach Działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” poprzez Gospodarstwo Rybackie „Samoklęski” sp. z o. o na terenie obiektu Samoklęski. Skrócony opis operacji: Operacja będzie polegała na… Read More »

00020-6523.2-SW1410017/17/18 Stankiewicz Agata

Podjęcie działalności gospodarczej i utworzenie bazy noclegowej. poprzez przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na agroturystyczne. co pozwoli na utworzenie 1 miejsca pracy dla 1 oso 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stankiewicz Agata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zmiana sposobu użytkowania… Read More »

POL033700634 Dettlaff Mariusz 00149-6520.10-OR1100195/16

POL033700634 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Dettlaff Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dettlaff Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700634. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp.zo.o. 00002-6520.5-OR1600001/17

Zmniejszenie wpływu rybołowstwa na śrdowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jaj największym stopniu. niechcianych połowów4 Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp.zo.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp.zo.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycja w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego… Read More »