Tag Archives: arimr kielce

POL036801128 Domański Dariusz Stanisław 00044-6520.10-OR1100004/16

POL036801128 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Domański Dariusz Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Domański Dariusz Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801128. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie 00002-6522.1.1-OR1600001/17

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiekszenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracyji publicznej. bez zwiekszania obciążenia administracyjnego.4 Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dodatek do wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział… Read More »

PAŁKA WALDEMAR 00273-6523.2-SW1110442/19

Rozwój firmy poprzez rozszerzenie zakresu usług SPA i Fitness Hotelu Faleza oraz utworzenie 3 miejsc pracy4 PAŁKA WALDEMAR Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PAŁKA WALDEMAR. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup i montaż urządzeń SPA i Fitness drogą do zwiększenia konkurencyjności Hotelu Faleza w Jastrzębiej Górze.. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie… Read More »

00045-6521.3.1-OR1100055/17/18 Jung Włodzimierz

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jung Włodzimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Chów i hodowla ryb w obiekcie w Poniatowej z wykorzystaniem tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk.. Skrócony opis operacji: Operacja będzie… Read More »

00099-6523.2-SW1410039/18/19 Fundacja Piękno Naszej Polski

Utworzenie edukacyjno- promocyjnej aplikacji mobilnej służącej zachowaniu oraz upowszechnianiu rybackiego dziedzictwa kulturowego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja Piękno Naszej Polski . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Aplikacja mobilna Skarby „Mazurskiego Morza”. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego… Read More »

00033-6523.2-SW1610073/17/18 Gmina Chociwel

Rozwój i wyposażenie publicznej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej poprzez budowę zaplecza sanitarnego przy plaży miejskiej w Chociwlu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chociwel . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa zaplecza sanitarnego przy plaży miejskiej w Chociwlu.. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo Sp. z o.o. 00030-6521.3.1-OR1600014/19

ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA AKWAKULTURY.4 Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Gospodarstwa Rybackiego Żytelkowo Sp. z o.o.. Skrócony opis operacji: Zakup: pompy do ryb wydajność do 24 ton na godzinę. waga platformowa… Read More »

00104-6520.10-OR1600116/16 Milewski Marcin POL010601491

POL010601491 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Milewski Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601491. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-44… Read More »

POL036501135 Chinc Dominik 00612-6520.10-OR1100053/18

POL036501135 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków p5acy4 Chinc Dominik Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chinc Dominik. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501135. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00194-6520.10-OR1100245/16 Milosch Marian POL034300814

POL034300814 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Milosch Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034300814. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »