Tag Archives: arimr kielce

Gospodarstwo Rybackie Samoklęski Sp. z o.o. 00010-6521.3.1-OR0300017/17/18

810708.584 Gospodarstwo Rybackie Samoklęski Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Samoklęski Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja zobowiązań w ramach Działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” poprzez Gospodarstwo Rybackie „Samoklęski” sp. z o. o na terenie obiektu Samoklęski. Skrócony opis operacji: Operacja będzie polegała na… Read More »

00020-6523.2-SW1410017/17/18 Stankiewicz Agata

Podjęcie działalności gospodarczej i utworzenie bazy noclegowej. poprzez przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na agroturystyczne. co pozwoli na utworzenie 1 miejsca pracy dla 1 oso 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stankiewicz Agata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zmiana sposobu użytkowania… Read More »

POL033700634 Dettlaff Mariusz 00149-6520.10-OR1100195/16

POL033700634 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Dettlaff Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dettlaff Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700634. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp.zo.o. 00002-6520.5-OR1600001/17

Zmniejszenie wpływu rybołowstwa na śrdowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jaj największym stopniu. niechcianych połowów4 Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp.zo.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp.zo.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycja w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego… Read More »

POL036201022 Ciechanowicz Janusz 00402-6520.10-OR1100183/17

POL036201022 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Ciechanowicz Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ciechanowicz Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036201022. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017 r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

POL023302161 Manuszewski Daniel 00147-6520.10-OR1600173/16

POL023302161 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Manuszewski Daniel Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Manuszewski Daniel. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023302161. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-24 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00007-6520.10-OR1600007/16 Dobek Dariusz POL010301659

POL010301659 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dobek Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301659. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznaceDĄB-9 przez… Read More »

Gmina Budry 00066-6523.2-SW1410108/17/18

Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny na terenach historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką poprzez budowę dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowościach Budry i Oł4 Gmina Budry Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Budry . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie gminy Budry. Skrócony… Read More »

00034-6521.5-OR1500070/18 wiedzy 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: wiedzy. Numer Identyfikacyjny Statku: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Nazwa operacji: 2.05.2021. Skrócony opis… Read More »

00038-6521.5-OR1400030/18 Wiśniewski Andrzej

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Chów karpi zgodnie z zasadami dobrych praktyk rybackich. Skrócony opis… Read More »