Tag Archives: arimr kłobuck

00001-6523.3-SW0400001/18 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Nawiązanie współpracy transnarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w wyjeździe studyjnym podczas którego zostaną przeprowadzone szkolenia branżowe w zakr 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie… Read More »

POL023600873 Ostrowski Dariusz 00250-6520.10-OR1100212/16

POL023600873 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Ostrowski Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ostrowski Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600873. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej ŁEB-29 PRZEZ 60 DNI W 2016 ROKU.… Read More »

00009-6521.5-OR1500021/18 Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie 2.5 Akwakultura świadcząca usługi… Read More »

00004-6524.3-OR1100001/19 Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Monitoring dioksyn oraz PCB w rybach poławianych w Polskich Obszarach Morskich. Analizy chemiczne oraz dobre praktyki w monitoringu.. Skrócony opis operacji: art.… Read More »

00045-6520.2-OR1600037/18/19 Bazylak Marian POL012101590

POL012101590 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bazylak Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101590. Nazwa operacji: Zakup narzędzi połowowych na jednostce RWL-4. Skrócony opis operacji: Zakup… Read More »

Czechura Stanisław 00010-6521.5-OR1200094/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Czechura Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czechura Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Tradycyjne i przyjazne środowisku praktyki i techniki w chowie i hodowli ryb sposobem zrównoważonego rozwoju gospodarstwa rybackiego.. Skrócony opis operacji: Wnioskodawca… Read More »

00005-6526-MGMiŻŚ00002/19 ARiMR

Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ARiMR . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Najem. zakup energii i utrzymanie pomieszczeń biurowych dla pracowników Centrali ARiMR realizujących zadania związane z obsługą PO Rybactwo i Morze w 2019 roku.… Read More »

00511-6520.10-OR1600181/18 Zdonek Eugeniusz POL022900410

POL022900410 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zdonek Eugeniusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900410. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00008-6521.5-OR0200022/18 Żekiecki Zdzisław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żekiecki Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przyjazna środowisku hodowla ryb na stawach w Piasecznie gmina Sępólno… Read More »

00014-6521.5-OR1400020/18 ZAKŁAD RYBACKI BOGACZEWO Sp. z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia ibezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ZAKŁAD RYBACKI BOGACZEWO Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »