Tag Archives: arimr kościan

00080-6523.2-SW1210070/18 Grzesiak Andrzej Tomasz

Rozwój gospodarstwa poprzez zakup urządzeń do hodowli ryb oraz zakup wyposażenia punktu bezpośredniej sprzedaży ryb. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzesiak Andrzej Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup urządzeń do obiektu chowu i hodowli ryb oraz zakup wyposażenia punktu bezpośredniej sprzedaży ryb.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00004-6524.3-OR1100001/19 Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Monitoring dioksyn oraz PCB w rybach poławianych w Polskich Obszarach Morskich. Analizy chemiczne oraz dobre praktyki w monitoringu.. Skrócony opis operacji: art.… Read More »

AQUA FARM Sp.zo.o. 00026-6521.3.1-OR1600016/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury poprzez modernizację istniejącej bazy hodowlanej mająca wpływ na zdrowie i dobrostan ryb oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.4 AQUA FARM Sp.zo.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: AQUA FARM Sp.zo.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Ośrodka Hodowli Pstrąga „Karasina”. Skrócony opis operacji: Rurowy system transportu… Read More »

00090-6521.5-OR1200105/18 Stanclik Jan

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stanclik Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działąnie 3.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie… Read More »

POL037400904 Kozioł Paweł 00079-6520.10-OR1400005/18

POL037400904 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków prac4 Kozioł Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400904. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowejy. Skrócony opis operacji: PAS-55. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i… Read More »

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. realizowanych w ramach operacji. 00004-6521.3.1-OR0600007/17/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 259668.954 realizowanych w ramach operacji. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: realizowanych w ramach operacji.. Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.. Nazwa… Read More »

Thomas Ewa 00031-6523.2-SW1410043/17/18

Celem operacji jest podjęcie w marcu 2018 r. działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług agroturystycznych poprzez zakup niezbędnego wyposażenia. co pozwoli na utworzenie 1 miejsca pracy – samozatrudnienie i utrzymanie go przez okres 3 lat 4 Thomas Ewa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Thomas Ewa. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Dywersyfikacja źródeł dochodów… Read More »

00111-6523.2-SW1410016/18/19 Gmin Budry

Wyposażenie infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny na terenach historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką poprzez budowę dwóch placów zabaw w miejscowościach Budzewo i Wola oraz rozbudowa pl 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmin Budry . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa i… Read More »

Mikołajczyk Zbigniew 00053-6521.5-OR0100059/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Mikołajczyk Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mikołajczyk Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zachowanie walorów środowiskowych i bioróżnorodności na terenie gospodarstwa rybackiego Z. Mikołajczyka. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk… Read More »

00103-6521.5-OR1200087/18 Ferlin Marek

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ferlin Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych… Read More »