Tag Archives: arimr kozienice

POL034500822 Kirszling Jarosław 00848-6520.10-OR1100399/18/19

POL034500822 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kirszling Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kirszling Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500822. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

rejsy turystyczne promem

00011-6520.9-OR1600001/17/18 Meger Adrian POL023201964

POL023201964 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Meger Adrian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023201964. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim DAR-113 w zakresie… Read More »

rejsy turystyczne promem

POL012001581 Rosół Robert 00626-6520.10-OR1600116/18

POL012001581 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Rosół Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rosół Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001581. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-80 przez… Read More »

rejsy turystyczne promem

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie 00046-6521.5-OR0700013/18

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Usługi środowiskowe świadczone w Ośrodku Zarybieniowym w Zatorach. Skrócony opis… Read More »

rejsy turystyczne promem

00029-6523.2-SW0500022/17/18 Krajewska Teresa Barbara

Zwiększenie i rozwój usług przedsiębiorstwa poprzez prace remontowe. budowę wiaty. budowę placu zabaw. zakup wyposażenia gastronomicznego. zakup wyposażenia siłowni i strefy spa. zagospodarowanie terenów zielonych wokół wiaty oraz utrzymanie trzech miejsc 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krajewska Teresa Barbara. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorstwa… Read More »

rejsy turystyczne promem

01035-6520.10-OR1600185/19 Patryjas Jolanta POL011702047

POL011702047 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Patryjas Jolanta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702047. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

rejsy turystyczne promem

00021-6520.11-OR1100020/17/18 Konkel Marcin Artur POL033801997

POL033801997 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Marcin Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033801997. Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu. Skrócony opis… Read More »

rejsy turystyczne promem

00061-6520.9-OR1100056/17/18 Struck Tomasz Józef POL033700631

POL033700631 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Tomasz Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700631. Nazwa operacji: Doposażenie statku rybackiego KUŻ-42 w nowoczesne… Read More »

rejsy turystyczne promem

StowarzyszenieTrzebiatowska Organizacja Turystyczna „UJŚCIE REGI” 00097-6523.2-SW1110224/18

Celem operacji jest promowanie. zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR. poprzez organizację Mrzeżyńskiego Festynu Rybnego na Pomorskim Szlaku Świętego Jakuba „Święto flądry” w Mrzeżynie w dniach 4-5 sierpnia 2018 r4 StowarzyszenieTrzebiatowska Organizacja Turystyczna „UJŚCIE REGI” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: StowarzyszenieTrzebiatowska Organizacja Turystyczna „UJŚCIE REGI” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

rejsy turystyczne promem

00155-6521.3.1-OR0300043/17/19 Jaszczuk Rafał

Zwiększenie wielkości produkcji węgorza europejskiego celem poprawy konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jaszczuk Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja budynku oraz zakup wyposażenia. urządzeń służących do podchowu i tuczu węgorza europejskiego w… Read More »

rejsy turystyczne promem