Tag Archives: arimr kraków

00635-6520.10-OR1600045/18 Wojczuk Marian POL023200774

POL023200774 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojczuk Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200774. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach 00102-6523.2-SW1410042/18/19

Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację wydarzenia pn. „Festiwal z rybką” – edycja 2018/20194 Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Organizacja wydarzenia pn. „Festiwal z rybką”- edycja 2018.2019. Skrócony opis operacji: Promowanie.… Read More »

00488-6520.10-OR1600082/18 Sobstyl Jerzy POL011402149

POL011402149 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sobstyl Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011402149. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00604-6520.10-OR1100030/18 Kot Zbigniew POl036101013

POl036101013 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kot Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POl036101013. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

DNK000013165 Zawada Grzegorz 00028-6520.9-OR1600021/19

DNK000013165 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Zawada Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zawada Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: DNK000013165. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim DAR-348 w zakresie poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa. Skrócony opis operacji: Nawigacja i klarownica.… Read More »

00020-6521.5-OR1600033/18 Wojtuszko Adam

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojtuszko Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dofinansowanie do akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet… Read More »

POL034000053 Kuhr Stanisław 00114-6520.2-OR1100123/18/19

POL034000053 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów.4 Kuhr Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuhr Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034000053. Nazwa operacji: Zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę DĘB-5. Skrócony opis operacji: Przedmiotem operacji jest zakup i dostawa gotowych selektywnych sieci rybackich- stawnych… Read More »

00056-6520.2-OR1600004/18/19 Kamieński Andrzej POL011901286

POL011901286 Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamieński Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011901286. Nazwa operacji: Zakup narzędzi połowowych na jednostce MIZ-30.. Skrócony opis operacji: Zakup… Read More »

00003-6521.3.1-OR0800004/17/18 Kotlarz Mariusz

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kotlarz Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup maszyny i środka transportu służących poprawie warunków i bezpieczeństwa pracy.. Skrócony opis operacji: Operacja będzie polegała na zakupie ładowarki… Read More »

POL011202146 Werner Dariusz 00684-6520.10-OR1600342/18/19

POL011202146 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Werner Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Werner Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011202146. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »