Tag Archives: arimr kraków

POL010601474 Boruciński Jerzy 00420-6520.10-OR1600120/17

POL010601474 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Boruciński Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Boruciński Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601474. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-20 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00025-6520.11-OR1600021/17/18 Janeczko Mirosław POL022500294

POL022500294 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janeczko Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500294. Nazwa operacji: inwestycja na statku rybackim KOŁ-40 poprawiająca jakość produktów rybołówstwa. Skrócony opis operacji: zakup… Read More »

POL010600447 Górny Paweł 00028-6520.11-OR1600025/17/18

POL010600447 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Górny Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Górny Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600447. Nazwa operacji: Zakup samochodu dostawczego o dmc 3.5 t z zabudową chłodniczą oraz myjki ciśnieniowej. Skrócony opis operacji: zakup samochodu… Read More »

00061-6521.5-OR1200066/18 Adamowicz Jerzy

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Adamowicz Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie działań wodno-środowiskowych. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub… Read More »

POL010601611 Kasietczuk Marcin 00098-6520.2-OR1600088/18/19

POL010601611 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Kasietczuk Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kasietczuk Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601611. Nazwa operacji: Wymiana stawnych narzędzi połowowych łodzi rybackiej TRB-64. Skrócony opis operacji: Zakup sieci. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w… Read More »

POL023300515 Wańtuchowicz Marcin 00055-6520.11-OR1100061/17/18

POL023300515 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Wańtuchowicz Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wańtuchowicz Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300515. Nazwa operacji: Poprawa warunków transportu chłodniczego ryb złowionych przybrzeżną łodzią rybacką UST-106. Skrócony opis operacji: Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego… Read More »

00017-6521.5-OR1600023/18 Butoka Waldemar

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Butoka Waldemar. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na… Read More »

00281-6520.10-OR1600092/17 Romejko Grzegorz POL023100484

POL023100484 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Romejko Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023100484. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DBK-3… Read More »

00333-6520.10-OR1600132/17 Olszewski Marek POL010601485

POL010601485 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Olszewski Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601485. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-33… Read More »

POL022600403 Tulin Józef 00284-6520.10-OR1600097/17

POL022600403 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Tulin Józef Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tulin Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022600403. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace USM-19 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »