Tag Archives: arimr kraków

01035-6520.10-OR1600185/19 Patryjas Jolanta POL011702047

POL011702047 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Patryjas Jolanta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702047. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

Borland s.c. Gospodarstwo Rolno-Rybackie Borów 00060-6521.5-OR0500005/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Borland s.c. Gospodarstwo Rolno-Rybackie Borów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borland s.c. Gospodarstwo Rolno-Rybackie Borów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podjęcie się realizacji i stosowanie w praktyce tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk i technik… Read More »

00039-6520.11-OR1600001/17/18 Podolska Magdalena POL012002140

POL012002140 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym flory łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolska Magdalena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012002140. Nazwa operacji: Zwiększenie wartości produktów rybołówstwa jednostki rybackiej DZI-41.… Read More »

Bomba Janusz 00006-6521.3.2-OR0600001/18/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Bomba Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bomba Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy 25.08 kWp. Skrócony opis operacji: WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 25.08 kWp. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Data Rozpoczęcia… Read More »

Gmina Żnin 00012-6523.2-SW0210019/17/18

Odtworzenie pierwotnego stanu zbiornika Jeziora Żnińskiego Małego poprzez usunięcie trzcinowisk wraz z korzeniami z części brzegów Jeziora Żnińskiego Małego w miejscowości Żnin.4 Gmina Żnin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Żnin . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Usunięcie trzcinowisk wraz z korzeniami z części brzegów Jeziora Żnińskiego Małego w miejscowości Żnin. Skrócony opis… Read More »

00561-6520.10-OR1100013/18 Chmielnicki Tomasz POL036402072

POL036402072 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chmielnicki Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036402072. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL023500825 Torończak Jan 00821-6520.10-OR1100293/18/19

POL023500825 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Torończak Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Torończak Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500825. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00003-6523.3-SW0910006/18 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”

Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez podjęcie działań mających na celu zachowanie tradycji lokalnych i popularyzację spożycia ryb słodkowodnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Projekt współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego… Read More »

POL037200940 Świder Andrzej 00020-6520.10-OR1400014/16

POL037200940 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Świder Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Świder Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037200940. Nazwa operacji: Tymczasowe zawieszenie działalności połowowej w roku 2016. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej jednostki połowowej TOL-34. Cel… Read More »

00001-6526-MGMiŻŚ00003/18 ARiMR

efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ARiMR . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wynagrodzenia pracowników ARiMR zaangażowanych w realizację zadań związanych z obsługą PO Rybactwo i Morze w latach 2016-2018. Skrócony opis operacji: sfinansowanie wynagrodzeń pracowników… Read More »