Tag Archives: arimr krasnystaw

Szramek Karol Antoni 00118-6521.5-OR1200119/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Szramek Karol Antoni Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szramek Karol Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych technik w chowie i hodowli ryb w Gospodarstwie Rybackim Szramek. Skrócony opis operacji: Obiekt stawowy należący do… Read More »

POL023300549 Kawczyński Jan 00024-6520.2-OR1600034/18/19

POL023300549 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Kawczyński Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kawczyński Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300549. Nazwa operacji: Wymiana stawnych narzędzi połowowych łodzi rybackiej JAR-21. Skrócony opis operacji: -sieci stawne do połowu turbota-sieci stawne do połowu storni-sieci stawne do… Read More »

01139-6520.10-OR1100081/19 Siewert Zbigniew POL035100717

POL035100717 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Siewert Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035100717. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL033800595 Konkel Stefan 00893-6520.10-OR1100330/18/19

POL033800595 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Konkel Stefan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Stefan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800595. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

01155-6520.10-OR1100125/19 Boszke Witold POL033700638

POL033700638 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Boszke Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700638. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00132-6521.5-OR0300010/18 Grzela Barbara

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzela Barbara. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

00006-6520.9-OR1100071/17/18 Kupferschmidt Henryk Józef POL034300815

POL034300815 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kupferschmidt Henryk Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034300815. Nazwa operacji: Doposażenie statku rybackiego SWA-11 w nowoczesne… Read More »

00201-6520.10-OR1600240/16 Kruk Paweł POL022500385

POL022500385 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500385. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace UNI-33… Read More »

00082-6523.2-SW1210103/18 Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski Imienia Prof. M. Czai Sp.z o.o.

Przywrócenie pierwotnego stanu obiektu akwakultury po szkodach spowodowanych przez bytowanie chronionych gatunków zwierząt (głównie bobrów). poprawa stanu środowiska naturalnego i zwiększenie retencyjnej funkcji stawów ziemnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski Imienia Prof. M. Czai Sp.z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku:… Read More »

Mączka Sp. z o.o. 00009-6523.2-SW0610004/17/18

Wzrost wartości sprzedaży produktów z sektora rybackiego poprzez zakup samochodu dostawczego wraz z basenem do transportu żywych ryb. W ramach operacji zostanie zatrudniony 1 pracownik na umowę o pracę. cel zostanie osiągnięty do dnia złożenia wniosku o p4 Mączka Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mączka Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny… Read More »