Tag Archives: arimr łódź

00004-6521.5-OR0500011/18 Garbaciak Klaudiusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Garbaciak Klaudiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogu w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »

00122-6523.2-SW1430001/19 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”

Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury wśród mieszkańców i turystów poprzez organizację konkursów: plastycznego i fotograficznego oraz organizację imprezy plenerowej Święto Śledzia 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa… Read More »

00421-6520.10-OR1100176/17 Tomasz Glembin. Jarosław Glembin Kuter rybacki „HEL-95” POL033900346

POL033900346 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tomasz Glembin. Jarosław Glembin Kuter rybacki „HEL-95” . Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900346. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis… Read More »

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Tułowice. na działce nr 2/1. 00059-6521.5-OR1200054/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 70772.154 Tułowice. na działce nr 2/1. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tułowice. na działce nr 2/1.. Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa… Read More »

POL012101628 Bazylak Sławomir 00704-6520.10-OR1600362/18/19

POL012101628 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Bazylak Sławomir Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bazylak Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101628. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00107-6523.2-SW1210124/19 Kuczera Wojciech

Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez zakup instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gospodarstwa rybackiego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuczera Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gospodarstwa rybackiego. Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska… Read More »

ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA AKWAKULTURY zł brutto13. Zakup przyczepy samochodowej o dopuszczalnej masie całkowitej 3.3 t – cena 18 450.00 zł brutto 00033-6521.5-OR0400017/18

ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA AKWAKULTURY 257132.054 zł brutto13. Zakup przyczepy samochodowej o dopuszczalnej masie całkowitej 3.3 t – cena 18 450.00 zł brutto Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: zł brutto13. Zakup przyczepy samochodowej o dopuszczalnej masie całkowitej 3.3 t – cena 18 450.00 zł brutto. Numer Identyfikacyjny Statku: ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I… Read More »

Fundacja Wiedza 00017-6523.2-SW0610024/17/18

Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci ścieżki historyczno-edukacyjnej Doliny Karpia w Zatorze (Podolszu) do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.4 Fundacja Wiedza Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja Wiedza . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ścieżka historyczno-edukacyjna Doliny Karpia w Zatorze (Podolsze). Skrócony opis operacji: Budowa ścieżki historyczno-edukacyjnej poprzez budowę nawierzchni oraz elementów małej… Read More »

00019-6520.8-OR1600037/17 Baran Leszek POL011802158

POL011802158 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Baran Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011802158. Nazwa operacji: Budowa domku letniskowego w Świnoujściu z przeznaczeniem… Read More »

POL036901165 Kłosiński Mariusz 00754-6520.10-OR1100242/18

POL036901165 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kłosiński Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kłosiński Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901165. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »