Tag Archives: arimr limanowa

00067-6523.2-SW1110100/17/18 Kohnke PPUH „Heban” Alfred Kohnke Alfred

Zwiększenie portfela usług i dostępu armatorów do wyspecjalizowanych usług szkutniczych i zwiększenie możliwości wykonywania usług remontowych. naprawczych i modernizacyjnych na terenie oddziaływania PLGR-u oraz utworzenie 4 miejsc pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke PPUH „Heban” Alfred Kohnke Alfred. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie stolarni… Read More »

POL022500288 Iwańczyk Arkadiusz 00071-6520.6-OR1600053/16

POL022500288 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów4 Iwańczyk Arkadiusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Iwańczyk Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500288. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim KOŁ-35 na okres 24 miesięcy.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a… Read More »

POL036801112. POL036801114. POL036801117 Banach Bogumił 01115-6520.10-OR1100143/19

POL036801112. POL036801114. POL036801117 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Banach Bogumił Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banach Bogumił. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801112. POL036801114. POL036801117. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00487-6520.10-OR1100264/17 Golla Rafał Antoni POL034501971

POL034501971 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Golla Rafał Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034501971. Nazwa operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Skrócony opis operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”.… Read More »

00507-6520.10-OR1600104/18 Michalski Zenon POL011901257

POL011901257 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Michalski Zenon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011901257. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00027-6520.11-OR1600047/17/18 Gmiter Paweł POL012202221

POL012202221 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmiter Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012202221. Nazwa operacji: Zakup pojazdu oraz wykonanie podchładzania ładowni jednostki… Read More »

00002-6523.4-SW1110009/16 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei

sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2016 r. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR.… Read More »

Jakowicz Grzegorz 00210-6523.2-SW1610295/18/19

Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego na obszarze LSR poprzez zakup ciągnika samochodowego oraz zatrudnienie 1.25 pracownika.4 Jakowicz Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jakowicz Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup ciągnika samochodowego do wykonywania usług transportowych. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i… Read More »

00001-6524.4-OR1300001/17/18 Gajek-Dyl Beata

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gajek-Dyl Beata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój zakładu przetwórstwa ryb Beata Gajek-Dyl pezrdsiębiorstwo drogowe Betomex w Staszowie. Skrócony opis operacji: maszyna pakująca tacki. samochod dostawczy. panele fotowoltaiczne. nastrzykiwarka . etykieciarka. linia do pakowania.… Read More »

POL036701151 Banach Mariusz 00152-6520.10-OR1100124/16

POL036701151 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Banach Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banach Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701151. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »