Tag Archives: arimr lipsko

POL023201964 Meger Adrian 00335-6520.10-OR1600138/17

POL023201964 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Meger Adrian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Meger Adrian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023201964. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-113 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL035302153 Kamiński. Krotofil Spółka z o.o. Spółka komndytowa 00748-6520.10-OR1100237/18

POL035302153 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oaz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kamiński. Krotofil Spółka z o.o. Spółka komndytowa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamiński. Krotofil Spółka z o.o. Spółka komndytowa . Numer Identyfikacyjny Statku: POL035302153. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji:… Read More »

00045-6523.2-SW1410076/17/18 Gmina Mikołajki

Promowanie i upowszechnianie wśród turystów i mieszkańców Mikołajek. dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez organizację XI Mazurskiego Festiwalu Rybnego „Rybkę na zdrowie” 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Mikołajki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: XI Mazurski Festiwal Rybny „Rybkę na zdrowie”. Skrócony opis operacji: Promowanie.… Read More »

00104-6520.10-OR1600116/16 Milewski Marcin POL010601491

POL010601491 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Milewski Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601491. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-44… Read More »

POL033701917 Szczygielski Augustyn 00922-6520.10-OR1100416/18/19

POL033701917 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Szczygielski Augustyn Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczygielski Augustyn. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033701917. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” 00002-6523.1-SW1600002/16

Wsparcie przygotowawcze4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie przygotowawcze. Skrócony opis operacji: Podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych. szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączenia lokalnych społeczności w celu… Read More »

00026-6521.3.2-OR1500002/18/19 turę 2.03.2021

2.03.2021 Wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą. promowanie zasobooszczędnej akwakultury oraz propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: turę. Numer Identyfikacyjny Statku: 2.03.2021. Nazwa operacji: 00030-6521.3.3-OR1500001/18/19. Skrócony opis operacji: Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. zakup i montaż… Read More »

00068-6523.2-SW15300 81/18/19

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Skoki poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 81/18/19. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Budowa boiska do mini streetballa… Read More »

POL034000053 Kuhr Stanisław 00114-6520.2-OR1100123/18/19

POL034000053 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów.4 Kuhr Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuhr Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034000053. Nazwa operacji: Zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę DĘB-5. Skrócony opis operacji: Przedmiotem operacji jest zakup i dostawa gotowych selektywnych sieci rybackich- stawnych… Read More »

Klus Natalia 00090-6521.5-OR0300129/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Klus Natalia Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klus Natalia. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura przyjazna środowisku.. Skrócony opis operacji: Podczas realizacji operacji wdrożone zostaną łącznie Pakiet 1 i Pakiet 2 w zakresie wymogu 2.1.… Read More »