Tag Archives: arimr lipsko

Kłaptocz Łukasz Wojciech 00005-6523.2-SW1210005/17

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług dla mieszkańców obszarów rybackich4 Kłaptocz Łukasz Wojciech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kłaptocz Łukasz Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej – salon fryzjersko-kosmetyczny w Czechowicach-Dziedzicach. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego… Read More »

Borland s.c. Gospodarstwo Rolno-Rybackie Borów 00060-6521.5-OR0500005/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Borland s.c. Gospodarstwo Rolno-Rybackie Borów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borland s.c. Gospodarstwo Rolno-Rybackie Borów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podjęcie się realizacji i stosowanie w praktyce tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk i technik… Read More »

01036-6520.10-OR1100499/18/19 Kujałowicz Artur POL023602171

POL023602171 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kujałowicz Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602171. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

01221-6520.10-OR1100129/19 Bryła Marek POL023401992

POL023401992 Dostosowanie wielkości nakładu połowowego do istniejących zasobów naturalnych. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bryła Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401992. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Dostosowanie wielkości nakładu połowowego do istniejących… Read More »

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” 00022-6523.2-SW0130002/18

Wzrost wiedzy i integracja społeczna mieszkańców Doliny Baryczy dzięki koordynacji i promocji edycji 2018 Dni Karpia w Dolinie Baryczy.4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Kontynuacja działań angażujących partnerów LGD. wsparcie promocji… Read More »

00001-6521.3.1-OR0900001/17/18 ntowności gospodarstwa rybackiego Mirosław Zaborniak w Rudzie Różanieckiej. 2016-10-01

2016-10-01 205679.82 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ntowności gospodarstwa rybackiego Mirosław Zaborniak w Rudzie Różanieckiej.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2016-10-01. Nazwa operacji: 2018-05-01. Skrócony opis operacji: 548479.52. Cel operacji: 205679.82. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 37-613. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne… Read More »

00019-6520.6-OR1600019/16 Iwańczyk Marek POL022500288

POL022500288 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Iwańczyk Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500288. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej przez statek rybacki KOŁ-35. Skrócony opis operacji: Złomowanie statku rybackiego. Cel operacji: Zapewnienie… Read More »

00116-6521.5-OR1200113/18 Dzida Antoni

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dzida Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja zadania w zakresie działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony… Read More »

POL035800768 Medwiediuk Mikołaj 00424-6520.10-OR1100034/17

POL035800768 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Medwiediuk Mikołaj Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Medwiediuk Mikołaj. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035800768. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

00080-6520.10-OR1100021/16 Muża Edward POL033800357

POL033800357 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muża Edward. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800357. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe… Read More »