Tag Archives: arimr logowanie

00049-6523.2-SW1610063/17/18 Kędziora Marek

Różnicowanie działalności przedsiębiorstwa oraz restrukturyzacja przedsiębiorstwa poprzez wzrost innowacyjności i atrakcyjności gospodarczej „Przystani Wodniak” na obszarze LGD z zachowaniem wartości przyrodniczych i kulturowych obszaru. Operacja zakłada 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kędziora Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: PRZYSTAŃ WODNIAK INNOWACYJNĄ SZANSĄ NA WZROST GOSPODARCZY AKTYWNOŚCI… Read More »

00026-6520.11-OR1600046/17/18 Gołębiewski Tomasz Ireneusz POL012201592. POL012202221

POL012201592. POL012202221 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gołębiewski Tomasz Ireneusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012201592. POL012202221. Nazwa operacji: Zakup pojazdów oraz wykonanie… Read More »

Szczoczarz Wacław 00009-6521.3.1-OR1300014/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Szczoczarz Wacław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczoczarz Wacław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Remont (modernizacja) istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb Gospodarstwa Rybackiego Rytwiany.. Skrócony opis operacji: Remont ( modernizacja ) istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb Gospodarstwa Rybackiego Rytwiany poprzez wymianę uszkodzonego i… Read More »

00061-6520.11-OR1600043/17/18 Szypulski Mateusz POL023202310

POL023202310 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szypulski Mateusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023202310. Nazwa operacji: rozwój działalności polegającej na inwestycji związanej z… Read More »

Słupiński Szczepan 00068-6523.2-SW1310086/19

Utworzenie miejsca pracy poprzez podjecie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu usług stolarskich. produkcji mebli i innych wyrobów stolarskich4 Słupiński Szczepan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Słupiński Szczepan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie firmy stolarskiej i wyposażenie jej w nowoczesne narzędzia i technologie. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej… Read More »

Nowak Stanisław 00006-6521.3.

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Nowak Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowak Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu produktów akwakultury. maszyn i sprzętu rybackiego. komputera wraz z oprogramowaniem oraz wykonanie ogrodzenia celem usprawnienia i modernizacji gospodarstwa rybackiego. Skrócony opis operacji: Środek transportu produktów akwakultury 1kpl.… Read More »

00011-6521.5-OR0200001/18 Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Usługi środowiskowe świadczone w Ośrodku Zarybieniowym… Read More »

Bałata Tadeusz 00026-6523.2-SW0910014/17/18

Różnicowanie działalności gospodarczej zwiększającej całoroczna sprzedaż ryb i ich konsumpcję poprzez utworzenie lokalu gastronomicznego w Gospodarstwie Rybackim w Grębowie4 Bałata Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bałata Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa i wyposażenie obiektu gastronomicznego – Restauracja Rybka. specjalizującego się w sprzedaży potraw z ryb pochodzących z Gospodarstwa Rybackiego w… Read More »

POL023300515 Wańtuchowicz Marcin 00055-6520.11-OR1100061/17/18

POL023300515 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Wańtuchowicz Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wańtuchowicz Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300515. Nazwa operacji: Poprawa warunków transportu chłodniczego ryb złowionych przybrzeżną łodzią rybacką UST-106. Skrócony opis operacji: Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego… Read More »

Centrum Kultury. Promocji i Sportu we Władysławowie 00228-6523.2-SW1110336/18/19

Poprzez powstanie nowej sceny. miejsca na ognisko oraz boiska wielofunkcyjnego. na którym będą odbywały się spektakle. ogniska. wystawy i imprezy okolicznościowe o tematyce morskiej i historycznej. powstanie ogólnodostępne miejsce kultury i sportu przypom4 Centrum Kultury. Promocji i Sportu we Władysławowie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Kultury. Promocji i Sportu we Władysławowie . Numer… Read More »