Tag Archives: arimr logowanie

00061-6520.11-OR1600043/17/18 Szypulski Mateusz POL023202310

POL023202310 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szypulski Mateusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023202310. Nazwa operacji: rozwój działalności polegającej na inwestycji związanej z… Read More »

Słupiński Szczepan 00068-6523.2-SW1310086/19

Utworzenie miejsca pracy poprzez podjecie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu usług stolarskich. produkcji mebli i innych wyrobów stolarskich4 Słupiński Szczepan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Słupiński Szczepan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie firmy stolarskiej i wyposażenie jej w nowoczesne narzędzia i technologie. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej… Read More »

Nowak Stanisław 00006-6521.3.

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Nowak Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowak Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu produktów akwakultury. maszyn i sprzętu rybackiego. komputera wraz z oprogramowaniem oraz wykonanie ogrodzenia celem usprawnienia i modernizacji gospodarstwa rybackiego. Skrócony opis operacji: Środek transportu produktów akwakultury 1kpl.… Read More »

00011-6521.5-OR0200001/18 Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Usługi środowiskowe świadczone w Ośrodku Zarybieniowym… Read More »

Bałata Tadeusz 00026-6523.2-SW0910014/17/18

Różnicowanie działalności gospodarczej zwiększającej całoroczna sprzedaż ryb i ich konsumpcję poprzez utworzenie lokalu gastronomicznego w Gospodarstwie Rybackim w Grębowie4 Bałata Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bałata Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa i wyposażenie obiektu gastronomicznego – Restauracja Rybka. specjalizującego się w sprzedaży potraw z ryb pochodzących z Gospodarstwa Rybackiego w… Read More »

POL023300515 Wańtuchowicz Marcin 00055-6520.11-OR1100061/17/18

POL023300515 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Wańtuchowicz Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wańtuchowicz Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300515. Nazwa operacji: Poprawa warunków transportu chłodniczego ryb złowionych przybrzeżną łodzią rybacką UST-106. Skrócony opis operacji: Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego… Read More »

Centrum Kultury. Promocji i Sportu we Władysławowie 00228-6523.2-SW1110336/18/19

Poprzez powstanie nowej sceny. miejsca na ognisko oraz boiska wielofunkcyjnego. na którym będą odbywały się spektakle. ogniska. wystawy i imprezy okolicznościowe o tematyce morskiej i historycznej. powstanie ogólnodostępne miejsce kultury i sportu przypom4 Centrum Kultury. Promocji i Sportu we Władysławowie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Kultury. Promocji i Sportu we Władysławowie . Numer… Read More »

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński LGDZZ 00001-6523.3-SW0710001/18/19

Celem operacji jest rozpropagowanie nieselektywnych technik śródlądowego połowu ryb poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z zagraniczną LGR przy współpracy z LGD Mazurskie Morze4 Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński LGDZZ Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński LGDZZ. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Fishing Intelligently (Inteligentne Rybactwo). Skrócony opis operacji:… Read More »

01008-6520.10-OR1100510/18/19 Artryb Sp. z o.o. POL033800615. POL036402223

POL033800615. POL036402223 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Artryb Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800615. POL036402223. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00005-6521.3.3-OR1400002/17/19 Haykocaviar Jaworska-Grigorian Dorota

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Haykocaviar Jaworska-Grigorian Dorota. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa i wyposażenie nowego obiektu hodowli sandacza: tuneli z basenami dla hodowli sandacza. łącznika. hali inwentarskiej i budynku technicznego… Read More »