Tag Archives: arimr logowanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 00003-6523.3-SW1210003/18

Nawiązanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej aktywizacji i integracji oraz wymianie dobrych praktyk i zwiększenie kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w wizytach studyjnych i 4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

00070-6521.5-OR1200061/18 Kukowka Henryk Szczepan

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kukowka Henryk Szczepan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie finansowe dla stawów Górny. Dolny i Młyński w… Read More »

00033-6520.10-OR1600043/16 Patryjas Zenon POL011801714

POL011801714 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Patryjas Zenon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801714. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-32… Read More »

POL033901999. POL033902159 Rotta Przemysław 01269-6520.10-OR1100239/19

POL033901999. POL033902159 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Rotta Przemysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rotta Przemysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033901999. POL033902159. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

POL033900551 Kohnke Łukasz 00707-6520.10-OR1100210/18

POL033900551 Podnoszenie kwalifikacji i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kohnke Łukasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900551. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie kwalifikacji i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00054-6521.5-OR0500054/18 Polska

Polska 2.05.2021 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: . Numer Identyfikacyjny Statku: Polska. Nazwa operacji: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Skrócony opis operacji: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Cel operacji: 2.05.2021. Data Rozpoczęcia Realizacji… Read More »

00036-6520.10-OR1100187/16 Głazowski Sylwester POL023000454

POL023000454 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Głazowski Sylwester. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000454. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

Gmina Mrocza 00024-6523.2-SW0210009/17/18

Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza4 Gmina Mrocza Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Mrocza . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej… Read More »

00105-6523.2-SW1610127/18 Płatek Robert

Dywersyfikacja i rozwój działalności poprzez poszerzenie oferty produktowej i usługowej. utworzenie miejsca pracy oraz stworzenie szkółki roślin. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Płatek Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Założenie szkółki roślin wraz z przystosowaniem terenu oraz zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń. Skrócony opis operacji: Założenie… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00003-6521.3.1-OR1400020/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektora akwakultury4 Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja bazy warsztatowej i magazynowej Gospodarstwa Rybackiego sp. z o.o. w Mrągowie. Skrócony opis operacji: Modernizacja budynku warsztatowo-garażowego oraz budowa wiaty magazynowej. Cel… Read More »