Tag Archives: arimr łomża

00631-6520.10-OR1600201/18 Naumiec Jerzy POL011801176

POL011801176 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Naumiec Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801176. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00671-6520.10-OR1600413/18/19 Jasiński Bogusław POL022902169

POL022902169 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jasiński Bogusław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022902169. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00682-6520.10-OR1600333/18/19 Wiśniewski Krzysztof POL010701674

POL010701674 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701674. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

Bartkowski Jacek 00009-6521.3.1-OR1100020/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Bartkowski Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bartkowski Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup środka transportu zewnętrznego. Skrócony opis operacji: Zakup środka transportu zewnętrznego. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.… Read More »

ARiMR 00003-6526-MGMiŻŚ00002/18

Efektywne zarządzanie programem operacyjnym wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym4 ARiMR Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ARiMR . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Najem. zakup energii i utrzymanie pomieszczeń dla pracowników Centrali ARiMR realizujących zadania związane z obsługa PO Rybactwo i Morze w latach 2016-2018. Skrócony opis operacji: Sfinansowanie… Read More »

00286-6520.10-OR1600100/17 Kwiecień Krystian POL011801727

POL011801727 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kwiecień Krystian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801727. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-53… Read More »

POL010600471. POL010601478 Kuźmicki Paweł 00329-6520.10-OR1600099/17

POL010600471. POL010601478 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kuźmicki Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuźmicki Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600471. POL010601478. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-25 oraz TRB-14 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego.… Read More »

Gospodarstwo Budówko”Krzysztof Grecki i Jacek Juchniewicz 00009-6521.3.3-OR1100007/17/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury poprzez rozwój zasoboszczędnego Gospodarstwa Rybackiego „Budówko”4 Gospodarstwo Budówko”Krzysztof Grecki i Jacek Juchniewicz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Budówko”Krzysztof Grecki i Jacek Juchniewicz . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój Zasobooszczędnego Gospodarstwa Rybackiego „Budówko”. Skrócony opis operacji: Doposażenie w niezbędny sprzęt i urządzenia stymulujące wzrost… Read More »

00002-6520.4.1-OR1100002/17 Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych „MIERZEJA”

zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. w przypadku realizacji operacji w ramach poddziałania. o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko… Read More »

00015-6521.3.1-OR1100024/17/18 Gospodarstwo Rybackie Bytów Sp. z o.o.

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Bytów Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa dobrostanu ryb hodowlanych poprzez zakup wyposażenia ośrodka w Jutrzence. Skrócony opis operacji: Poprawa dobrostanu… Read More »