Tag Archives: arimr lubaczów

01087-6520.10-OR1100050/19 Dettlaff Mariusz POL033700634

POL033700634 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dettlaff Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700634. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00633-6520.10-OR1100089/18 Machola Marcin POL034902167

POL034902167 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Machola Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034902167. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00644-6520.10-OR1100093/18 Tessmer Jarosław POL035000715

POL035000715 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tessmer Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035000715. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Gospodarstw Rybackie „Gosławice” sp. z o.o. 00033-6521.5-OR1500032/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Gospodarstw Rybackie „Gosławice” sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstw Rybackie „Gosławice” sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodnośrodowiskowe w Gospodarstwie Rybackim „Gosławice” sp. z o.o. – Obiekt stawowy… Read More »

Krzywosz Adam 00017-6521.3.1-OR0300001/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Krzywosz Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krzywosz Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa nowych zasobów gastronomicznych i remont młyna wodnego jako recepta na zwiększenie dochodu z prowadzonej hodowli ryb. Skrócony opis operacji: Etap I Wyposażenie zakupione. usługi wykonane oraz usługi do wykonania. Łączna… Read More »

00062-6520.6-OR1100045/17 Gbel Grzegorz

Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gbel Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy. Cel operacji: Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a… Read More »

00040-6521.5-OR0100018/18 Stawy Milickie Spółka Akcyjna

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Gadzinowe..… Read More »

00017-6521.5-OR1300052/18 Gawłowicz Robert

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gawłowicz Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno środowiskowe. Skrócony opis operacji: Realizacja dwóch pakietów –… Read More »

00089-6520.10-OR1600112/16 Marciniak Łukasz POL023200789

POL023200789 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marciniak Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200789. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-56… Read More »

Merena Eugeniusz 00014-6523.2-SW0410042/17/18

Rozwój gospodarki rybackiej Wnioskodawcy oraz wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kradzieży ryb i dewastacji terenów poprzez zakup lornetki termowizyjnej4 Merena Eugeniusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Merena Eugeniusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ochrona przed kłusownikami podstawą działalności gospodarstw rybackich.. Skrócony opis operacji: Zakup lornetki termowizyjnej.… Read More »