Tag Archives: arimr lublin

00159-6521.3.3-OR0300001/18/19 Krzywosz Adam

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krzywosz Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: stworzenie zamknietego systemu recyrkulacyjnego poprzez zakup wyposażeniea do stawów narybkowych. Skrócony opis operacji: stworzenie zamknietego systemu recyrkulacyjnego poprzez zakup wyposażeniea… Read More »

00852-6520.10-OR1600458/18/19 Tulin Józef POL022600403

POL022600403 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tulin Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022600403. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30… Read More »

A&L Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00126-6523.2-SW1410025/19

Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez wsparcie stałego zatrudnienia4 A&L Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: A&L Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorstwa A&L Sp. z o.o. poprzez wdrożenie i innowacyjnych usług turystycznych wykorzystujących wodny potencjał Orzysza. Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia… Read More »

00044-6521.5-OR0300121/18 Musiał Tomasz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeńs 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Musiał Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie gospodarstwa rybackiego Tarnawatka w zakresie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej.… Read More »

Gmina Miastko 00191-6523.2-SW1110317/18

Wzrost liczby turystów odwiedzających Gminę Miastko poprzez zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako elementu infrastruktury społecznej i rekreacyjnej4 Gmina Miastko Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miastko . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku wraz z kampanią promującą spożycie… Read More »

POL010601474 Boruciński Jerzy 00044-6520.11-OR1600037/17/18

POL010601474 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Boruciński Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Boruciński Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601474. Nazwa operacji: Zakup samochodu dostawczego 3.5 t z nadwoziem chłodniczym i agregatem chłodniczym.. Skrócony opis operacji: Zakup samochodu dostawczego 3.5… Read More »

Gmina Krasnobród 00038-6523.2-SW0910039/17/18

Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Krasnobród poprzez budowę deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego „Zalew”4 Gmina Krasnobród Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Krasnobród . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w… Read More »

Pasieczny Jan Sebastian 00013-6523.2-SW0110008/17/18

Celem operacji jest utrzymanie potencjału produkcyjnego gospodarstwa rybackiego Stawczyk. poprzez zabezpieczenie przed szkodami powodowanymi przez chronione gatunki zwierząt oraz regulowanie ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 – utworzenie ścieżki4 Pasieczny Jan Sebastian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pasieczny Jan Sebastian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Powstanie ścieżki przyrodniczej udostępniającej cenny przyrodniczo obszar gospodarstwa… Read More »

Lewandowski Janusz 00045-6521.5-OR0300067/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Lewandowski Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lewandowski Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb… Read More »

POL023500842 Kraśnik Mirosław 00970-6520.10-OR1100475/18/19

POL023500842 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kraśnik Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kraśnik Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500842. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Statek rybacki o oznace ROW-15. zaprzestanie działalności połowowej – liczba dni 30. rok 2018.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »