Tag Archives: arimr lublin

00010-6523.2-SW0110024/17/18 Nowicki Łukasz Krzysztof

Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez montaż odnawialnych źródeł energii wraz z utworzeniem miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowicki Łukasz Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie rybackiego charakteru obszaru oraz zachowanie specyfiki i przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez montaż pomp ciepła oraz… Read More »

Pyć Anna 00024-6521.5-OR0700031/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Pyć Anna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pyć Anna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Tradycyjne. przyjazne środowisku praktyki w chowie i hodowli ryb w gospodarstwie rybackim Pstrąg Pustelnia Anna Pyć obiekt Boży Dar. Skrócony opis… Read More »

Kuczera Alojzy Jan 00069-6521.5-OR1200025/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Kuczera Alojzy Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuczera Alojzy Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie Wodno-Środowiskowe. Skrócony opis operacji: W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w PO „Rybactwo i Morze” zobowiązuję się… Read More »

00030-6521.3.3-OR1200002/18/19 Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.… Read More »

01221-6520.10-OR1100129/19 Bryła Marek POL023401992

POL023401992 Dostosowanie wielkości nakładu połowowego do istniejących zasobów naturalnych. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bryła Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401992. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Dostosowanie wielkości nakładu połowowego do istniejących… Read More »

Gmina Popielów 00001-6523.2-SW0810011/17

Poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego.4 Gmina Popielów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Popielów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub… Read More »

POL034500264 Jeka Tomasz Paweł 00002-6520.10-OR1100043/16

POL034500264 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Jeka Tomasz Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jeka Tomasz Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500264. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

POL036401003 Kołkowski Roman 00099-6520.10-OR1100078/16

POL036401003 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kołkowski Roman Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kołkowski Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036401003. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej KĄT-99 przez 30 dni w 2016 roku.… Read More »

00261-6523.2-SW1110425/18/19 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kluka”

Zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez nawiązanie do tradycji rybackich w ramach organizacji wydarzenia plenerowego. warsztatów dla dzieci oraz stworzenia i udostępnienia bezpłatnych materiałów edukacyjnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kluka” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Kształtowanie tożsamości… Read More »

00014-6520.10-OR1400036/16 Kozioł Jan POL037300830. POL037302152

POL037300830. POL037302152 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego o raz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037300830. POL037302152. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »