Tag Archives: arimr lublin

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei 00026-6523.4-SW1110029/19

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu komunikacji na 2020 r.4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w… Read More »

00860-6520.10-OR1100302/18/19 Barski Jacek POL036501138. POL036901171

POL036501138. POL036901171 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Barski Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501138. POL036901171. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony… Read More »

01101-6520.10-OR1100070/19 Długi Joachim POL034800728

POL034800728 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Długi Joachim. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034800728. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00400-6520.10-OR1100181/17 Pękala Wojciech POL036201023

POL036201023 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pękala Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036201023. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00870-6520.10-OR1600450/18/19 Włodyka Arkadiusz POL022900441

POL022900441 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900441. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30… Read More »

00162-6523.2-SW1610228/18 Gmina Białogard

Budowa Strefy Rekreacji w Białogórzynie. wielopokoleniowego miejsca służącego do rekreacji dla mieszkańców i poprawiającego infrastrukturę turystyczną miejscowości 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Białogard . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa Strefy Rekreacyjnej. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i… Read More »

POL033801997 Konkel Marcin 00465-6520.10-OR1100198/17

POL033801997 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Konkel Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033801997. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

POL034200528 Goyke Stanisław 01163-6520.10-OR1100093/19

POL034200528 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Goyke Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Goyke Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034200528. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00045-6520.2-OR1600037/18/19 Bazylak Marian POL012101590

POL012101590 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bazylak Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101590. Nazwa operacji: Zakup narzędzi połowowych na jednostce RWL-4. Skrócony opis operacji: Zakup… Read More »

00093-6521.5-OR1200069/18 Pustówka Arkadiusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pustówka Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych… Read More »