Tag Archives: arimr lublin

POL012001411. POL012002164 Kamiński Robert 01002-6520.10-OR1600134/19

POL012001411. POL012002164 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kamiński Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamiński Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001411. POL012002164. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostki rybackIe o oznace… Read More »

01027-6520.10-OR1100504/18/19 Siuchnińska Karolina POL023600865

POL023600865 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Siuchnińska Karolina. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600865. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL023401005 Pilarczyk Ryszard 00773-6520.10-OR1100170/18

POL023401005 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Pilarczyk Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pilarczyk Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401005. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL010601470 Sagan Rafał 00056-6520.10-OR1600124/16

POL010601470 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Sagan Rafał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sagan Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601470. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-17 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00094-6523.2-SW1510098/18/19 Klub Żeglarski Kotwica

Celem operacji jest promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację tradycyjnych wianków. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klub Żeglarski Kotwica . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Organizacja wianków 2020. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego.… Read More »

00029-6523.2-SW0610010/18 Górowicz/Krzysztof Górowicz Firma Handlowo-Usługowa „EUROGUM” Krzysztof

Rozwój działalności gospodarczej i stworzenie nowego miejsca pracy w wyniku uruchomienia myjni samochodowej na obszarze LGD Dolina Karpia do dnia złożenia wniosku o płatność końcową 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Górowicz/Krzysztof Górowicz Firma Handlowo-Usługowa „EUROGUM” Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wzrost dochodowości firmy i stworzenie… Read More »

00295-6520.10-OR1100018/17 Dziuba Piotr POL036400978

POL036400978 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dziuba Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400978. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w… Read More »

Gmina Gostycyn 00140-6523.2-SW1110275/18

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR „Morenka” poprzez budowę nowej i zmodernizowanie istniejącej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Gostycyn4 Gmina Gostycyn Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Gostycyn . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie i doposażenie miejsc rekreacji. sportu i wypoczynku w gminie Gostycyn. Skrócony opis operacji: Tworzenie.… Read More »

POL036701148 Orłowski Maciej 00384-6520.10-OR1600183/17

POL036701148 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Orłowski Maciej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Orłowski Maciej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701148. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-37 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00004-6521.3.1-OR0500020/17/18 SOL Sp. z o.o.

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: SOL Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Prace modernizacyjne na stawach rybnych oraz zakup maszyn i urządzeń w celu podniesienia wydajności gospodarstwa rybackiego w… Read More »