Tag Archives: arimr łuków

Suchoń Piotr 00028-6521.5-OR1300038/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Suchoń Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Suchoń Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja Pakietu 1 oraz Pakietu 2 w zakresie wymogu 2.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego… Read More »

00022-6521.5-OR0400025/18 po zawarciu umowy o dofinansowanie. Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 287050 00045-6521.3.1-OR1500020/19 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: po zawarciu umowy o dofinansowanie.. Numer Identyfikacyjny Statku: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.. Nazwa operacji: 2019-11-01. Skrócony opis operacji: 2020-12-01. Cel operacji: 287050. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 107643.75. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 64-361. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem:… Read More »

00036-6521.5-OR0600017/18 TUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: TUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk… Read More »

Sobolewski Henryk 00045-6523.2-SW0210002/18/19

Rozwój przedsiębiorczości obszaru LSR. w tym sektora rybackiego poprzez budowę budynku służącego racjonalnej gospodarce rybnej. podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz utworzenie 3 miejsc pracy4 Sobolewski Henryk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sobolewski Henryk. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa budynku służącego prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybnej drogą do podjęcia i rozwoju działalności na… Read More »

00058-6521.5-OR1300065/18 Źrebiec Alicja

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiskowa oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Źrebiec Alicja. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu 1… Read More »

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” 00001-6523.3-SW0910001/17/18

Nawiązanie współpracy międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w szkoleniach branżowych oraz opracowaniu portalu informacyjnego (strony) dla branż4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców… Read More »

01004-6520.10-OR1100478/18/19 Kohnke Barbara POL033800352

POL033800352 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke Barbara. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800352. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Statek rybacki o oznace JAS-31. zaprzestanie… Read More »

Zabroń Helena 00035-6523.2-SW0210038/17/18

Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez rozwój przedsiębiorstwa polegajacy na uruchomieniu nowoczesnego obiektu gastronomiczno rozrywkowego oraz utworzenie miejsca pracy4 Zabroń Helena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zabroń Helena. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uruchomienie nowoczesnego obiektu gastronomiczno rozrywkowego oraz utworzenie miejsca pracy. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi… Read More »

POL022500288 Iwańczyk Arkadiusz 00071-6520.6-OR1600053/16

POL022500288 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów4 Iwańczyk Arkadiusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Iwańczyk Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500288. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim KOŁ-35 na okres 24 miesięcy.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a… Read More »

00993-6520.10-OR1100494/18/19 Ostapko Tomasz POL023600868

POL023600868 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ostapko Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600868. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »