Tag Archives: arimr łuków

00068-6520.10-OR1600138/16 Brzeziński Andrzej POL011402148

POL011402148 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Brzeziński Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011402148. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace LBN-14… Read More »

Zwolak Marek 00019-6521.5-OR1600026/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Zwolak Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zwolak Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dofinansowanie do akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet 1. 2.1. Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska… Read More »

POL012001588 Borczyk Leszek 00689-6520.10-OR1600347/18/19

POL012001588 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Borczyk Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borczyk Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001588. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-93 przez 30 dni.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

POL023400977 Stanuch Marek 00060-6520.6-OR1100015/17

POL023400977 Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Stanuch Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stanuch Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400977. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.. Data Rozpoczęcia Realizacji… Read More »

GOSPODARSTWO RYBACKIE „POLESIE” Sp. z o.o. 00035-6521.5-OR0300046/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 GOSPODARSTWO RYBACKIE „POLESIE” Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE „POLESIE” Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja działania „Akwakultura świadcząca usługi srodowiskowe” w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub… Read More »

Suchoń Piotr 00028-6521.5-OR1300038/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Suchoń Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Suchoń Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja Pakietu 1 oraz Pakietu 2 w zakresie wymogu 2.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego… Read More »

00022-6521.5-OR0400025/18 po zawarciu umowy o dofinansowanie. Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 287050 00045-6521.3.1-OR1500020/19 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: po zawarciu umowy o dofinansowanie.. Numer Identyfikacyjny Statku: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.. Nazwa operacji: 2019-11-01. Skrócony opis operacji: 2020-12-01. Cel operacji: 287050. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 107643.75. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 64-361. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem:… Read More »

00036-6521.5-OR0600017/18 TUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: TUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk… Read More »

Sobolewski Henryk 00045-6523.2-SW0210002/18/19

Rozwój przedsiębiorczości obszaru LSR. w tym sektora rybackiego poprzez budowę budynku służącego racjonalnej gospodarce rybnej. podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz utworzenie 3 miejsc pracy4 Sobolewski Henryk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sobolewski Henryk. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa budynku służącego prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybnej drogą do podjęcia i rozwoju działalności na… Read More »

00058-6521.5-OR1300065/18 Źrebiec Alicja

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiskowa oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Źrebiec Alicja. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu 1… Read More »