Tag Archives: arimr łuków

Zabroń Helena 00035-6523.2-SW0210038/17/18

Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez rozwój przedsiębiorstwa polegajacy na uruchomieniu nowoczesnego obiektu gastronomiczno rozrywkowego oraz utworzenie miejsca pracy4 Zabroń Helena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zabroń Helena. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uruchomienie nowoczesnego obiektu gastronomiczno rozrywkowego oraz utworzenie miejsca pracy. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi… Read More »

POL022500288 Iwańczyk Arkadiusz 00071-6520.6-OR1600053/16

POL022500288 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów4 Iwańczyk Arkadiusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Iwańczyk Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500288. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim KOŁ-35 na okres 24 miesięcy.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a… Read More »

00993-6520.10-OR1100494/18/19 Ostapko Tomasz POL023600868

POL023600868 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ostapko Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600868. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Jakubanis Józef Marian 00022-6521.5-OR0700021/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Jakubanis Józef Marian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jakubanis Józef Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe na terenie obiektu „Trojanów”. Skrócony opis operacji: Działania wodno-środowiskowe na terenie obiektu „Trojanów”. Cel operacji: Promowanie akwakultury… Read More »

POL011801190 Borys Tomasz 00121-6520.10-OR1600086/16

POL011801190 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Borys Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borys Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801190. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-43 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL037402124 Jakowlew Robert Michał 00003-6520.2-OR1400015/18

POL037402124 Zmniejszanie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Jakowlew Robert Michał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jakowlew Robert Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402124. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego PAS-71. Skrócony opis operacji: Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe… Read More »

00012-6521.5-OR1500029/18 Staręga Lech

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Staręga Lech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

Centrum Kultury i Sportu w Postominie 00095-6523.2-SW1610145/18

Poprawa standardu infrastruktury turystycznej w Gminie Postomino poprzez budowę boiska sportowego wielodyscyplijnego. miejsca rekreacji z ogniskiem. drewnianej altany. ławo-stołu z zadaszeniem. alejek spacerowych. nasadzeń roślinności. ogrodzenia terenu. 4 Centrum Kultury i Sportu w Postominie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Kultury i Sportu w Postominie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu… Read More »

Jędrych Danuta 00146-6523.2-SW1110232/18

Nowopowstała restauracja rybna w karwii w nowoczesne instalacje wentylacyjną i chłodniczą w ramach dywersyfikacji dochodów pozyskiwanych z rybołówstwa wykonywanego statkiem rybackim WŁA307 w ramach rozwoju działalności gospodarczej wpisujących się w założ4 Jędrych Danuta Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrych Danuta. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażenie w sprzęt gastronomiczny i instalację restauracji rybnej… Read More »

00111-6520.10-OR1600158/16 Kasiński Władysław POL023300537

POL023300537 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kasiński Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300537. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-15… Read More »