Tag Archives: arimr mielec

POL034300817 Kamiński Jarosław Daniel 00389-6520.10-OR1100208/17

POL034300817 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kamiński Jarosław Daniel Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamiński Jarosław Daniel. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034300817. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w 2017… Read More »

Bartkowski Jacek 00009-6521.3.1-OR1100020/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Bartkowski Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bartkowski Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup środka transportu zewnętrznego. Skrócony opis operacji: Zakup środka transportu zewnętrznego. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.… Read More »

01109-6520.10-OR1600205/19 Bednarek Maria POL022500372

POL022500372 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bednarek Maria. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500372. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Zaprzestanie działalności połowowej przez 20… Read More »

00020-6523.2-SW1510024/17/18 Gmina Skoki

Propagowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych Gminy Skoki oraz zwiększenie liczby obiektów turystyczno-rekreacyjnych poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na dz. nr 500/6 w Potrzanowie. położonej przy jeziorze Włókna 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Skoki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzanowie w celach… Read More »

01178-6520.10-OR1100114/19 Budzisz Szymon POL033700654

POL033700654 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Szymon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700654. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie postoju połowowego. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie postoju połowowego. Cel… Read More »

00006-6520.2-OR1600051/18/19 Lewandowski Andrzej POL035300722

POL035300722 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów i wymiana biernych narzędzi połowowych 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lewandowski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035300722. Nazwa operacji: Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko… Read More »

POL023500829 Jędrzejewski Artur 01091-6520.10-OR1100055/19

POL023500829 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Jędrzejewski Artur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrzejewski Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500829. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00988-6520.10-OR1100489/18/19 Piszko Grzegorz POL023602090

POL023602090 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piszko Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602090. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Statek rybacki o oznace ŁEB-48.… Read More »

POL012001421 Podolski Waldemar 00029-6520.10-OR1600039/16

POL012001421 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Podolski Waldemar Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolski Waldemar. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001421. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZ-6 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00115-6521.5-OR0300045/18 Skupiński Kazimierz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skupiński Kazimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno – środowiskowe. Wspieranie hodowli karpia i innych dodatkowych… Read More »