Tag Archives: arimr mława

00247-6523.2-SW1610335/19 Urbańska Sylwia

Poszerzenie oferty usługowej Wnioskodawcy poprzez stworzenie dietetycznej restauracji w oparciu o punkt leczenia otyłości wraz z kompletnym wyposażeniem przeznaczonych do obsługi klientów oraz zatrudnienie 4 osób 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Urbańska Sylwia. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup wyposażenia gastronomicznego i medycznego… Read More »

POL037300841 Tyl Halina 00005-6520.11-OR1400033/17/18

POL037300841 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Tyl Halina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tyl Halina. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037300841. Nazwa operacji: Inwestycje zwiększające wartość produktów rybołówstwa poprzez zakup specjalistycznych środków transportu. Skrócony opis operacji: Wartość dodana. jakość produktów i… Read More »

Centrum Aktywności Obywatelskiej 00059-6523.2-SW1510069/18/19

Celem operacji jest popularyzacja idei zawartych w LSR. promocja akwakultury i wodnego potencjału obszaru objętego LSR.4 Centrum Aktywności Obywatelskiej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Aktywności Obywatelskiej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Opracowanie przewodnika po Gminie Drawsko promującego obszar NGR i popularyzującego idee LSR. Skrócony opis operacji: promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa… Read More »

00006-6521.3.1-OR0800006/17/18 Landwójtowicz Wacław

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności z przedsiębiorstw akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Landwójtowicz Wacław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażenie istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb w urządzenia techniczne służących poprawie dobrostanu i zdrowia ryb oraz bezpieczeństwa pracy.. Skrócony opis… Read More »

GOSPODARSTWO RYBACKIE ŁYSININ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 00003-6521.5-OR0200011/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 GOSPODARSTWO RYBACKIE ŁYSININ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE ŁYSININ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: AKWAKULTURA ŚWIADCZĄCA USŁUGI ŚRODOWISKOWE. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu 1… Read More »

POL023401087 Gąsiorowski Mirosław 00027-6520.6-OR1100045/16

POL023401087 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Gąsiorowski Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gąsiorowski Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401087. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.. Data… Read More »

Mróz Bogdan 00057-6521.5-OR0700064/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Mróz Bogdan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mróz Bogdan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rekompensaty wodnośrodowiskowe. Skrócony opis operacji: Rekompensaty wodnośrodowiskowe. Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu… Read More »

Maciejewski Ryszard 00078-6521.5-OR1200093/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Maciejewski Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maciejewski Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie wodno-środowiskowe w obiekcie Dębowiec Gospodarstwa Rybackiego w Dębowcu. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik… Read More »

00009-6521.5-OR1200042/18 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zwycięstwo

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zwycięstwo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania… Read More »

Gmina Nowy Dwór Gdański 00020-6523.2-SW1110050/17

Rozwój całorocznej infrastruktury turystyczno-sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę budynku socjalnego z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Obiektach Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim.4 Gmina Nowy Dwór Gdański Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nowy Dwór Gdański . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa budynku socjalnego z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Gminnych Obiektach Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim.. Skrócony opis… Read More »