Tag Archives: arimr młody rolnik

S-KORN – Seweryn Jereczek Seweryn 00156-6523.2-SW1110241/18

Rozwój działalności gospodarczej poprzez wykorzystanie nowoczesnej usługi i wykorzystanie zasobów ludzkich przez utworzenie i utrzymanie 1 miejsca pracy4 S-KORN – Seweryn Jereczek Seweryn Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: S-KORN – Seweryn Jereczek Seweryn. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup wyposażenia niezbędnego do poszerzenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub… Read More »

00016-6521.3.1-OR0900021/17/19 Ostafiński Aleksander

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowis Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ostafiński Aleksander. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura przyjazna środowisku.. Skrócony opis operacji: Operacja będzie odbywać się na terenie obiektu hodowlanego Starzawa w Gminie… Read More »

POL023602090 Piszko Grzegorz 00039-6520.11-OR1100039/17/18

POL023602090 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.”4 Piszko Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piszko Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602090. Nazwa operacji: Inwestycja zwiększająca wartość produktów rybołówstwa jednostki rybackiej Łeb – 21.. Skrócony opis operacji: Samochód dostawczy chłodnia z agregatem… Read More »

POL034902299 Grabiński Edward 00545-6520.10-OR1100087/18

POL034902299 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Grabiński Edward Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grabiński Edward. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034902299. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00630-6520.10-OR1100092/18 Wacław Tessmer POL035002157

POL035002157 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wacław Tessmer. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035002157. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00719-6520.10-OR1100197/18 Kujałowicz Artur POL023602171

POL023602171 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kujałowicz Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602171. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

Ińskie Centrum Rybactwa Sp. z o.o. 00004-6521.3.1-OR1600019/17

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Ińskie Centrum Rybactwa Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ińskie Centrum Rybactwa Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażenie Obrębu Stawowego w Malińcu w nowy sprzęt oraz budowa wiat służących poprawie warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników. Skrócony opis operacji: fundament… Read More »

Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00011-6521.3.2-OR1400006/18/19

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z koniecznym osprzętem na obiekcie stawowym w Wirwajdach. Skrócony opis operacji: budowa farmy fotowoltaicznej 850 kWp.… Read More »

00088-6520.6-OR1600007/17 Bonecki Grzegorz POL011801876

POL011801876 Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bonecki Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801876. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim KOŁ-128. Skrócony opis operacji: Zaprzestanie wykonywania zawodu rybaka przez 24 miesiące.… Read More »

00056-6523.2-SW1610020/17/18 Gmina Gościno

Utworzenie ścieżki rowerowej długości 570.44m i szerokości 4.00 m między drogą publiczną 330Z w kierunku Gminy Stawoborze na działce nr 231 przedłużającej ścieszkę rowerową Gościno-Dargocice 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Gościno . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Dargocice poprzez budowę publicznie… Read More »