Tag Archives: arimr nowy targ

00067-6521.5-OR0100065/18 Tryler Tadeusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tryler Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rekompensaty wodnośrodowiskowe do stawów rybnych w gm. Radwanice. Skrócony opis… Read More »

00004-6522.1.1-OR0700001/17 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

wspieranie monitorowania kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Seminarium nt. zapobiegania na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym nielegalnym. nieregulowanym i nieraportowanym połowom (IUU).… Read More »

00038-6523.2-SW1610080/17/18 Gmina Warnice

Powstanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad jez. Miedwie z historycznym obrazem rybactwa w postaci siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Wierzbnie. gm. Warnice. co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej terenu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Warnice . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej –… Read More »

00089-6520.10-OR1600112/16 Marciniak Łukasz POL023200789

POL023200789 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marciniak Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200789. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-56… Read More »

00065-6520.2-OR1600054/18/19 Tulin Józef POL022600403

POL022600403 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów i wymiana biernych narzędzi połowowych 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tulin Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022600403. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku… Read More »

Jakubczyk-Niemczyk Anna 00016-6523.2-SW0210023/17/18

Utworzenie dwóch miejsc pracy w celu podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka wypoczynkowego z polem namiotowym oraz trzema domkami wypoczynkowymi w miejscowości Piaseczno nad Jeziorem Borówno4 Jakubczyk-Niemczyk Anna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jakubczyk-Niemczyk Anna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka wypoczynkowego… Read More »

00035-6523.2-SW0310057/17/18 Gmina Łaziska

Zachowanie i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.historycznego.przyrodnizcego i rybackiego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Łaziska . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kępie Gosteckiej.mająca na celu przystosowanie obiektu na rzecz kultywowania i edukacji w zakresie dziedzictwa rybackiego.. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego… Read More »

00098-6520.10-OR1400040/18 Blumerski Grzegorz POL037202307

POL037202307 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Blumerski Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037202307. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00065-6520.2-OR1100105/18/19 Czapp Arkadiusz POL034902303

POL034902303 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czapp Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034902303. Nazwa operacji: inwestycje w sprzęt poprawiający selektywność narzędzi pod względem wielkości lub… Read More »

Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach Zakład w Rucianem-Nidzie 00080-6523.2-SW1410035/18

Podniesienie wartości produktu sektora rybołówstwa i akwakultury na etapie łańcucha dostaw. pozwalającym na utrzymanie 2 miejsc pracy w sektorze rybackim przez okres co najmniej 3 lat od daty płatności końcowej. Cel osiągnięty będzie poprzez operację pole4 Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach Zakład w Rucianem-Nidzie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek… Read More »