Tag Archives: arimr oferty pracy

00003-6523.4-SW1410003/17/18 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”

Sprawne wdrażanie LSR. w tym Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja 2018/2019. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie… Read More »

prom polska szwecja

Witold Przewoski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TOMEX” 00041-6523.2-SW0210012/18/19

Rozwój działalności gospodarczej oraz wykorzystanie potencjału obszarów poprzez otwarcie nowego obiektu noclegowego dla turystów w miejscowości Więcbork oraz utworzenie miejsca pracy4 Witold Przewoski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TOMEX” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Witold Przewoski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TOMEX” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Otwarcie nowego obiektu noclegowego dla turystów w miejscowości Więcbork… Read More »

prom polska szwecja

00253-6520.10-OR1100106/16 Kopańczuk Kamila POL023602192

POL023602192 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kopańczuk Kamila. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602192. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

prom polska szwecja

Zieleziński Sławomir 00020-6523.2-SW0110014/19

Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD bazującej na rybackim potencjale obszaru poprzez budowę budynków sezonowych na cele usług noclegowych wraz z infrastrukturą otaczającą4 Zieleziński Sławomir Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zieleziński Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa budynków sezonowych na cele usług noclegowych wraz z infrastrukturą otaczającą celem rozwinięcia działalności turystycznej w obszarze… Read More »

prom polska szwecja

00106-6521.5-OR1200084/18 Karoń Jarosław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Karoń Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

prom polska szwecja

POL022901787 Włodyka Beata 00944-6520.10-OR1600048/19

POL022901787 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Włodyka Beata Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Beata. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022901787. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace CHY-8 przez… Read More »

prom polska szwecja

64839-6522.1.1-OR1100004/17/18 Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. niezwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup samochodu ciężarowego posiadającego specjalistyczne wyposażenie do prowadzenia kontroli rybołówstwa.. Skrócony opis operacji: Zakup jednego… Read More »

prom polska szwecja

00093-6521.5-OR1200069/18 Pustówka Arkadiusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pustówka Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych… Read More »

prom polska szwecja

POL034400797 Sobala Zbigniew 00942-6520.10-OR1100467/18/19

POL034400797 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Sobala Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sobala Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034400797. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

prom polska szwecja

POL023200691 Kurłowicz Janina 00414-6520.10-OR1600184/17

POL023200691 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kurłowicz Janina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kurłowicz Janina. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200691. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-13 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

prom polska szwecja