Tag Archives: arimr oferty pracy

00251-6520.10-OR1600019/17 Michalski Zenon POL011901257

POL011901257 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Michalski Zenon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011901257. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace MIZ-10… Read More »

prom polska szwecja

00260-6523.2-SW1610336/19 Mospinek Mirosław

Rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy z wykorzytaniem wodnego potencjału obszaru Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej poprzez budowę budynku budynku mieszkalnego z funkcją agroturystyczną wraz z infrastrukturą techniczną oraz zakup jego wyposażenia oraz ut 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mospinek Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru… Read More »

prom polska szwecja

POL023500829 Jędrzejewski Artur 01091-6520.10-OR1100055/19

POL023500829 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Jędrzejewski Artur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrzejewski Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500829. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

prom polska szwecja

00577-6520.10-OR1100082/18 Budzisz Krzysztof POL035101101

POL035101101 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035101101. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel… Read More »

prom polska szwecja

Kuśmirek Wiktor Czesław 00068-6521.5-OR0700069/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kuśmirek Wiktor Czesław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuśmirek Wiktor Czesław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie: Gospodarstwo Rybackie Maciejowice-Wapnica. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie: Gospodarstwo… Read More »

prom polska szwecja

00021-6521.5-OR1300025/18 obręb Turawa nr 0138. Wszystkie w/w stawy zgłaszam do pakietu 1. Do wymogu 2.1 zgłaszam stawy: staw nr 1 stary stawy. nr 2 nowy. 4 Łowisko Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 24536.7 00060-6521.5-OR0800047/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: obręb Turawa nr 0138. Wszystkie w/w stawy zgłaszam do pakietu 1. Do wymogu 2.1 zgłaszam stawy: staw nr 1 stary stawy. nr 2 nowy. 4 Łowisko. Numer Identyfikacyjny Statku:… Read More »

prom polska szwecja

00030-6523.2-SW0310047/17/18 Gmina Siemień

Wzmocnienie potencjału turystyczno-rekreacyjnego gminy Siemień poprzez wykonanie 4 siłowni na powietrzu w Amelinie. Wierzchowinach. Gródku Szlacheckim i Woli Tulnickiej. 2 placów zabaw w Wólce Siemieńskiej i Sewerynówce. 1 terenu rekreacyjnego w miejscowo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Siemień . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Rozwój… Read More »

prom polska szwecja

00129-6520.10-OR1600155/16 Kozub Władysław POL010101687. POL010600435. POL010601617

POL010101687. POL010600435. POL010601617 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozub Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010101687. POL010600435. POL010601617. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę… Read More »

prom polska szwecja

00902-6520.10-OR1100342/18/19 Pieper Wojciech POL033800359

POL033800359 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pieper Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800359. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

prom polska szwecja

00051-6523.2-SW0310075/18/19 Łyś Katarzyna

Odtworzenie i zabezpieczenie pierwotnego stanu środowiska obszarów przyległych do zbiorników wodnych w Moszczanka zniszczonych szkodliwą działalnością chronionych gatunków zwierząt. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łyś Katarzyna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zabezpieczenie obiektów stawowych oraz terenów do nich przyległych.. Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów… Read More »

prom polska szwecja