Tag Archives: arimr ogłoszenia

Kolasa Paweł 00038-6523.2-SW1310043/18

Wspomaganie produkcji rolniczej poprzez utworzenie działalności usługowej4 Kolasa Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kolasa Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie działalności usługowej wspomagającej produkcję rolniczą. Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołóstwa i akwakultury poprzez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową… Read More »

Gmina Szczekociny 00091-6523.2-SW1210114/19

Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz wiedzy o nim wśród mieszkańcówi turystów poprzez wykonanie i montaż tablic informacyjno – promocyjnych4 Gmina Szczekociny Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Szczekociny . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Z rybactwem w tle – wykonanie i montaż tablic informacyjno – promocyjnych na terenie sołectw Gminy Szczekociny.… Read More »

POL034900711 Szulc Ryszard Jan 00479-6520.10-OR1100230/17

POL034900711 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Szulc Ryszard Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szulc Ryszard Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034900711. Nazwa operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Skrócony opis operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

MENDEL ARKADIUSZ 00004-6521.5-OR0800020/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 MENDEL ARKADIUSZ Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: MENDEL ARKADIUSZ. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowu i hodowli ryb.. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i… Read More »

00015-6521.3.1-OR1600029/17/18 Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo spółka z o.o.

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo spółka z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycja produkcyjna w akwakulturę poprzez modernizację ośrodka. zakup urządzeń oraz specjalistycznego transportu w Gospodarstwie Rybackim… Read More »

01131-6520.10-OR1600235/19 Wrzesińska Monika POL022602132

POL022602132 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wrzesińska Monika. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022602132. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

Przedsiębiorstwo „WI-TA” W.H. Szurgot T. Prytuło Spółka Jawna 00007-6523.2-SW1010005/17/18

Rozwój Pensjonatu Żagielek poprzez utworzenie nowych 32 miejsc noclegowych turystom i ich obsługa przez utworzone miejsca pracy oraz wprowadzenie produktu kulinarnego.4 Przedsiębiorstwo „WI-TA” W.H. Szurgot T. Prytuło Spółka Jawna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo „WI-TA” W.H. Szurgot T. Prytuło Spółka Jawna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój Pensjonatu Żagielek poprzez utworzenie… Read More »

Gmina Drawsko 00035-6523.2-SW1510038/18

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez tworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny. wybudowanie 1 szt. obiektu.4 Gmina Drawsko Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Drawsko . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku… Read More »

Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „Rafa” S.J. 00070-6523.2-SW1110117/17/18

różnicowanie działaności przetwórczej polegającej na wprowadzeniu nowych produktów do sprzedaży i utworzenie nowego miejsca pracy.4 Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „Rafa” S.J. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „Rafa” S.J. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Zakręcone słoiki” różnicowanie działaności przetwórczej polegającej na wprowadzaniu nowych przetworów rybnych przygotowanych w słoikach. Skrócony… Read More »

01157-6520.10-OR1100127/19 Barra Michał POL033700636

POL033700636 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Barra Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700636. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »