Tag Archives: arimr ogłoszenia

Przedsiębiorstwo „WI-TA” W.H. Szurgot T. Prytuło Spółka Jawna 00007-6523.2-SW1010005/17/18

Rozwój Pensjonatu Żagielek poprzez utworzenie nowych 32 miejsc noclegowych turystom i ich obsługa przez utworzone miejsca pracy oraz wprowadzenie produktu kulinarnego.4 Przedsiębiorstwo „WI-TA” W.H. Szurgot T. Prytuło Spółka Jawna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo „WI-TA” W.H. Szurgot T. Prytuło Spółka Jawna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój Pensjonatu Żagielek poprzez utworzenie… Read More »

Gmina Drawsko 00035-6523.2-SW1510038/18

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez tworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny. wybudowanie 1 szt. obiektu.4 Gmina Drawsko Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Drawsko . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku… Read More »

Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „Rafa” S.J. 00070-6523.2-SW1110117/17/18

różnicowanie działaności przetwórczej polegającej na wprowadzeniu nowych produktów do sprzedaży i utworzenie nowego miejsca pracy.4 Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „Rafa” S.J. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „Rafa” S.J. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Zakręcone słoiki” różnicowanie działaności przetwórczej polegającej na wprowadzaniu nowych przetworów rybnych przygotowanych w słoikach. Skrócony… Read More »

01157-6520.10-OR1100127/19 Barra Michał POL033700636

POL033700636 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Barra Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700636. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Gmina Adamów 00036-6523.2-SW0910036/17/18

Zwiększenie ruchu turystycznego poprzez uatrakcyjnienie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z funkcja rekreacyjną i wypoczynkowa na zbiorniku wodnym w Jacni.4 Gmina Adamów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Adamów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Regulowanie ruchu turystycznego poprzez budowę pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni.. Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska… Read More »

00866-6520.10-OR1600425/18/19 Krakowiak Jan POL022900421

POL022900421 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krakowiak Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900421. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00063-6521.5-OR1300064/18 środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Numer Identyfikacyjny Statku: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Nazwa operacji: 2.05.2021. Skrócony opis… Read More »

POL023401075 Szamiel Artur 01060-6520.10-OR1100012/19

POL023401075 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Szamiel Artur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szamiel Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401075. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL011801736 Ociesa Jarosław 00024-6520.9-OR1600026/19

POL011801736 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Ociesa Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ociesa Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801736. Nazwa operacji: Zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo oraz warunki pracy na łodzi ŚWI-82.. Skrócony opis operacji: Zakup elektroniki okrętowej i agregatu.… Read More »

POL011702165 Szymański Piotr 00026-6520.2-OR1600076/18/19

POL011702165 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów i wymiana biernych narzędzi połowowych4 Szymański Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szymański Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702165. Nazwa operacji: Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków. Skrócony… Read More »