Tag Archives: arimr oświadczenie o braku zmian 2020

00045-6520.10-OR1400024/17 Wojciechowicz Adam POL037402150. POL037402151

POL037402150. POL037402151 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojciechowicz Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402150. POL037402151. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

prom ystad świnoujście

00003-6520.4.2-OR1600003/19 Organizacja Rybaków Łodziowych-Producentów Rybnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Organizacja Rybaków Łodziowych-Producentów Rybnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Obserwacja przyłowów w narzędziach połowowych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego. Skrócony opis… Read More »

prom ystad świnoujście

00011-6520.8-OR1100047/17 Magulski Sławomir Krzysztof POL012001583

POL012001583 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Magulski Sławomir Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001583. Nazwa operacji: Różnicowanie działalności gospodarczej w zakresie własnej… Read More »

prom ystad świnoujście

00013-6524.4-OR1100026/17/18 Fario Ewa Iwanowska-Balcerzyk Ryszard Balcerzyk Sp. J

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fario Ewa Iwanowska-Balcerzyk Ryszard Balcerzyk Sp. J . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa zakładu przetwórstwa ryb FARIO wraz z zakupem maszyn. urządzeń oraz środków transportu. Skrócony opis operacji: rozbudowa zakładu- część socjalna. zakup… Read More »

prom ystad świnoujście

00026-6521.5-OR1300034/18 Gospodarstwo Rybackie „Górki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Górki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników oraz zwiększenie dobrostanu zwierząt hodowlanych w Gospodarstwie Rybackim Górki Sp. z o.o. poprzez modernizację obiektów… Read More »

prom ystad świnoujście

Powiat Wyszkowski 00018-6523.2-SW0710013/17/18

Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego poprzez utworzenie Powiatowego Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym w terminie do 31 października 2018 r4 Powiat Wyszkowski Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Wyszkowski . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie… Read More »

prom ystad świnoujście

POL036501141 Chlebowski Janusz 00051-6520.10-OR1100010/16

POL036501141 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Chlebowski Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chlebowski Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501141. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

prom ystad świnoujście

00005-6523.4-SW1610008/16 Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści

Koszty bieżące i aktywizacja za rok 2016 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za rok 2016. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za rok 2016. Cel… Read More »

prom ystad świnoujście

POL037302156 Krzykowska Agnieszka 00122-6520.10-OR1400071/18/19

POL037302156 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Krzykowska Agnieszka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krzykowska Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037302156. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

prom ystad świnoujście

01079-6520.10-OR1100042/19 Chlebowski Zdzisław Ryszard POL036501136

POL036501136 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chlebowski Zdzisław Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501136. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »

prom ystad świnoujście