Tag Archives: arimr oświadczenie o braku zmian

Gospodarstwo Budówko”Krzysztof Grecki i Jacek Juchniewicz 00009-6521.3.3-OR1100007/17/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury poprzez rozwój zasoboszczędnego Gospodarstwa Rybackiego „Budówko”4 Gospodarstwo Budówko”Krzysztof Grecki i Jacek Juchniewicz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Budówko”Krzysztof Grecki i Jacek Juchniewicz . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój Zasobooszczędnego Gospodarstwa Rybackiego „Budówko”. Skrócony opis operacji: Doposażenie w niezbędny sprzęt i urządzenia stymulujące wzrost… Read More »

prom malmo

00020-6523.2-SW1210017/17/18 Kuczera Wojciech

Rozwój gospodarstwa oraz stworzenie jednego miejsca pracy poprzez zakup maszyn i urządzeń do hodowli ryb. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuczera Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup maszyn i urządzeń do gospodarstwa rybackiego.. Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi… Read More »

prom malmo

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku 00018-6523.2-SW0500005/17/18

Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę siłowni napowietrznej. zakup altany wraz z wyposażeniem w stoły. ławki. a także odbudowę istniejącego stawu w miejscowości Malanów.4 Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Odbudowa stawu oraz budowa altany i siłowni w miejscowości… Read More »

prom malmo

00011-6523.2-SW1610022/17/18 Gmina Postomino

Poprawa standardu infrastruktury turystycznej w Gminie Postomino poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Pałówko. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Postomino . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałówko.. Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa… Read More »

prom malmo

00114-6520.2-OR1100123/18/19 Kuhr Stanisław POL034000053

POL034000053 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuhr Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034000053. Nazwa operacji: Zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę DĘB-5. Skrócony opis operacji:… Read More »

prom malmo

NLD198200977 Denega-Necel S.J. 00154-6520.2-OR1100079/18/19

NLD198200977 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Denega-Necel S.J. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Denega-Necel S.J. . Numer Identyfikacyjny Statku: NLD198200977. Nazwa operacji: wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim WŁA-84. Skrócony opis operacji: Zakup korpusu włoka pelagicznego śledziowego. kompletu wodzy rozpornic i worka… Read More »

prom malmo

00047-6523.2-SW1410071/17/18 Gmina Orzysz

tworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego i utrzymanie go przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Orzysz . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu… Read More »

prom malmo

00146-6520.10-OR1100196/16 Krasnowski Jarosław POL023401017

POL023401017 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krasnowski Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401017. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

prom malmo

POL036601998 Konikowski Jarosław 01205-6520.10-OR1100146/19

POL036601998 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa4 Konikowski Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konikowski Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036601998. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01. Data Zakończenia Realizacji Operacji:… Read More »

prom malmo

POL035300723 Gabrych Celina 00384-6520.10-OR1100203/17

POL035300723 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Gabrych Celina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gabrych Celina. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035300723. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w 2017 roku.. Cel… Read More »

prom malmo