Tag Archives: arimr oświadczenie o braku zmian

POL037002080 Chryściuk Tomasz 00040-6520.10-OR1400028/17

POL037002080 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Chryściuk Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chryściuk Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037002080. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: KMN-4 30 dni 2017. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Centrum Aktywności Obywatelskiej 00060-6523.2-SW1510070/18/19

Celem operacji jest popularyzacja idei zawartych w LSR. promocja akwakultury i wodnego potencjału obszaru objętego LSR.4 Centrum Aktywności Obywatelskiej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Aktywności Obywatelskiej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Opracowanie przewodnika po Gminie Krzyż Wielkopolski promującego obszar NGR i popularyzującego idee LSR.. Skrócony opis operacji: promowanie. zachowanie lub upowszechnianie… Read More »

Gmina Szydłowo 00032-6523.2-SW1510043/18

Stworzenie na terenie obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej rekreacyjnej infrastruktury. przeznaczonej na użytek publiczny. poprzez budowę sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym we wsi Tarnowo w celu zaspokojenia potrzeb społecznych oraz propagowania dz4 Gmina Szydłowo Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Szydłowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej – Budowa sceny plenerowej… Read More »

00030-6521.3.3-OR1200002/18/19 Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.… Read More »

Rosołek Janusz Witold 00065-6521.5-OR0700019/18

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Rosołek Janusz Witold Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rosołek Janusz Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w Gospodarstwie Rybackim BROSZKÓW Janusz Rosołek.. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w Gospodarstwie… Read More »

00007-6523.3-SW1600007/18 Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”

Organizacja wydarzenia kulturalnego pt. Festiwal Rybny” promującego spożywanie lokalnej ryby z miejscowych połowów oraz promocja dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Festiwal rybny. Skrócony opis operacji: . Cel… Read More »

00068-6523.2-SW1610171/18 Gmina Ustronie Morskie

Celem operacji jest organizacja w dniu 06 lipca 2018 r. jednodniowej imprezy promocyjnej na rozpoczęcie sezonu letniego pn. „Festiwal Ryby” – z udziałem gmin. mieszkańców powiatu kołobrzeskiego. Stowarzyszenia RLGD „Morze i Parsęta” oraz turystów i wczaso 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ustronie Morskie . Numer Identyfikacyjny… Read More »

01018-6520.10-OR1600167/19 Borczyk Leszek POL012001588

POL012001588 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borczyk Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001588. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Dobrowolne powstrzymanie się od połowów… Read More »

Gradus Beata 00032-6521.3.1-OR1100045/17/18

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury poprzez otwarcie ośrodka hodowli pstrąga w Swochowie4 Gradus Beata Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gradus Beata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: utworzenie ośrodka hodowli pstrąga w Swochowie. Skrócony opis operacji: dotyczy działań w zakresie infrastruktury i prac budowlanych. Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00328-6520.10-OR1600091/17 Sałankiewicz Witold POL023100497

POL023100497 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sałankiewicz Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023100497. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DBK-14… Read More »