Tag Archives: arimr pleszew

Gminna Placówka Kultury w Stubnie 00047-6523.2-SW0910056/18

Propagowanie. promocja oraz popularyzacja rybołówstwa. dziedzictwa kulturowego regionu. tradycji rybackich oraz rybackich produktów regionalnych poprzez organizację imprezy folklorystycznej. warsztatów kulinarnych. wyjazdu studyjnego oraz szkolenia i zawo4 Gminna Placówka Kultury w Stubnie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Placówka Kultury w Stubnie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Organizacja wydarzenia kulturalno-rozrywkowego „BOCIANIADA” promującego tradycje… Read More »

POL033700660 Konkol Kazimierz Jerzy 00303-6520.10-OR1100103/17

POL033700660 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Konkol Kazimierz Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkol Kazimierz Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700660. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej PRZEZ 30 DNI W 2017… Read More »

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” 00003-6523.4-SW1410003/17/18

Sprawne wdrażanie LSR. w tym Planu Komunikacji4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja 2018/2019. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura… Read More »

Jakowicz Grzegorz 00210-6523.2-SW1610295/18/19

Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego na obszarze LSR poprzez zakup ciągnika samochodowego oraz zatrudnienie 1.25 pracownika.4 Jakowicz Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jakowicz Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup ciągnika samochodowego do wykonywania usług transportowych. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i… Read More »

Pietrzak Łukasz 00176-6523.2-SW1610252/18/19

Poprawa konkurencyjności firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK poprzez utworzenie restauracji i sklepu rybnego oraz zatrudnienie 3 pracowników.4 Pietrzak Łukasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pietrzak Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa konkurencyjności firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK poprzez rozwój nowego obszaru działalności oraz utworzenie nowych miejsc pracy. Skrócony… Read More »

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W RZESZOWIE 00010-6521.5-OR1500027/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W RZESZOWIE Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W RZESZOWIE . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja zobowiązań w ramach środka 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w ośrodku… Read More »

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Przyborowie 00043-6521.5-OR0500046/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia o bezpieczeństwa publicznego4 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Przyborowie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Przyborowie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie… Read More »

00004-6521.3.3-OR1400001/18/19 Stanisławski Rafał

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stanisławski Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup urządzeń i instalacji minimalizującej zużycie wody w hodowli ryb Michałki.. Skrócony opis operacji: Zakup i montaż systemu odzysku ciepła… Read More »

00067-6523.2-SW15 30079/18/19

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Szamocin poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 30079/18/19. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Budowa boiska do mini streetballa… Read More »

POL022900420 Bednarek Zbigniew 00857-6520.10-OR1600422/18/19

POL022900420 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Bednarek Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bednarek Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900420. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w roku 2018 .. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »