Tag Archives: arimr płock

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania 00002-6523.3-SW1300002/18

Nawiązanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej aktywizacji i integracji oraz wymianie dobrych praktyk i zwiększenie kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w wizytach studyjnych i 4 Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Aktywizacja i… Read More »

DNK000012227 Herrmann Jacek 00965-6520.10-OR1100514/18/19

DNK000012227 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Herrmann Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Herrmann Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: DNK000012227. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL023300541 Żuchowski Marek 00025-6520.2-OR1600031/18/19

POL023300541 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Żuchowski Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300541. Nazwa operacji: Wymiana stawnych narzędzi połowowych jednostki rybackiej JAR-19. Skrócony opis operacji: Zakup sieci stawnych do połowu:- dorszy.- storni.- torbuta.- śledzi.- okoni.- sandaczy.- worki… Read More »

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” 00002-6523.4-SW0210001/16

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2017. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną… Read More »

2018-01-01 i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 00051-6521.5-OR1300044/18

2018-01-01 469999.914 i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 626666.55. Cel operacji: 469999.91. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 46-034. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 – Wspieranie akwakultury… Read More »

POL033802183. POL037400901. POL037402112 Kozioł Tomasz 00191-6520.10-OR1400012/19

POL033802183. POL037400901. POL037402112 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kozioł Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033802183. POL037400901. POL037402112. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie dzialalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w… Read More »

00022-6523.2-SW1110051/17 Gmina Stegna

Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru Gminy Stegna / obszaru LGR. Poszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej obszaru LGR. Zwiększenie dostępności mieszkańców / turystów do oferty kulturalnej i rekreacyjnej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Stegna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Stworzenie całorocznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez… Read More »

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie 00185-6523.2-SW1610248/18/19

Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dramieno. w ramach której powstaną pomosty. miejsce na grilla oraz część drogi prowadzącej do plaży. Dzięki czemu wzrośnie liczba odwiedzają4 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie .… Read More »

POL012101994 Jasicki Sławomir 00025-6520.10-OR1600034/16

POL012101994 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Jasicki Sławomir Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jasicki Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101994. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace RWL-8 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL023401100. POL023401906 Klusek Robert 01039-6520.10-OR1100512/18/19

POL023401100. POL023401906 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Klusek Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klusek Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401100. POL023401906. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »