Tag Archives: arimr portal ogłoszeń

POL037002080 Chryściuk Tomasz 00040-6520.10-OR1400028/17

POL037002080 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Chryściuk Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chryściuk Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037002080. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: KMN-4 30 dni 2017. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00086-6520.6-OR1600008/17 Surdel Maciej POL023200792

POL023200792 Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Surdel Maciej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200792. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku DAR-62. Cel operacji: Zapewnienie równowagi… Read More »

POL037300835. POL037302122 Blumerski Piotr 00065-6520.10-OR1400023/17

POL037300835. POL037302122 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Blumerski Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Blumerski Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037300835. POL037302122. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w roku 2017 jednostek FRO-37 i FRO-7.… Read More »

00015-6521.5-OR1500065/18 Kiciński Marcin

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kiciński Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w gospodarstwie rybackim… Read More »

Fabryka Przetworów Rybnych „MIESZKO” Sp. z o.o. 00015-6524.4-OR1600014/17/18

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu4 Fabryka Przetworów Rybnych „MIESZKO” Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fabryka Przetworów Rybnych „MIESZKO” Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup maszyn i urządzeń związanych z procesem produkcji produktów rybnych. specjalistycznych środków transportu oraz prace modernizacyjne w FPR Mieszko Sp.… Read More »

00001-6520.16-OR1600002/18/19 Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp.z o.o.

Rozwój szkoleń zawodowych. nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp.z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wymiana doświadczeń poprzez szkolenie z rybakami zajmującymi… Read More »

Basztabin Jan 00027-6521.5-OR0400030/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Basztabin Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Basztabin Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Jana Basztabina – stawy Iłowa. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu I oraz… Read More »

00160-6520.10-OR1100172/16 Łobodziński Jarosław POL035400745

POL035400745 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łobodziński Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035400745. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00018-6523.2-SW0810037/18 GMINA ZĘBOWICE

Promocja rybackiego charakteru obszaru RLGD „Opolszczyzna” poprzez organizację Święta ryb w Gminie Zębowice 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINA ZĘBOWICE . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Święto ryb w Gminie Zębowice 2018. Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i… Read More »

00772-6520.10-OR1600287/18/19 Górny Paweł POL010600447

POL010600447 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Górny Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600447. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30… Read More »