Tag Archives: arimr portal

00058-6523.2-SW0310090/19 Panda J. i M. Spółka Jawna

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę hali gospodarczo magazynowej i instalacji fotowoltaicznej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Panda J. i M. Spółka Jawna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Budowa hali gospodarczo-magazynowej i instalacji fotowoltaicznej”. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza… Read More »

POL033900551 Kohnke Łukasz 00707-6520.10-OR1100210/18

POL033900551 Podnoszenie kwalifikacji i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kohnke Łukasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900551. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie kwalifikacji i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL023401050 Lis Bogdan 00218-6520.10-OR1100225/16

POL023401050 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Lis Bogdan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lis Bogdan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401050. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00324-6520.10-OR1100066/17 Budzisz Marcin SWE000007015

SWE000007015 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: SWE000007015. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w… Read More »

Świerzbin Zbigniew 00039-6521.5-OR1400036/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Świerzbin Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Świerzbin Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w gospodarstwie stawowym Ściborki. Skrócony opis operacji:… Read More »

00096-6520.10-OR1100075/16 Dziuba Piotr Włodzimierz POL036400978

POL036400978 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dziuba Piotr Włodzimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400978. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00011-6523.2-SW1510017/17/18 EUROMAXIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Rozszerzenie zakresu oferowanych usług poprzez budowę bezobsługowej. bezdotykowej myjni samochodowej trzystanowiskowej w efekcie czego nastąpi zwiększenie zatrudnienia oraz dochodu. pozyskanie nowych klientów. zwiększenie konkurencyjności oraz efektywniej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: EUROMAXIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa bezobsługowej.… Read More »

00694-6520.10-OR1100128/18 Daniluk Mirosław Jan POL036301026

POL036301026 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Daniluk Mirosław Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036301026. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »

StowarzyszenieTrzebiatowska Organizacja Turystyczna „UJŚCIE REGI” 00097-6523.2-SW1110224/18

Celem operacji jest promowanie. zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR. poprzez organizację Mrzeżyńskiego Festynu Rybnego na Pomorskim Szlaku Świętego Jakuba „Święto flądry” w Mrzeżynie w dniach 4-5 sierpnia 2018 r4 StowarzyszenieTrzebiatowska Organizacja Turystyczna „UJŚCIE REGI” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: StowarzyszenieTrzebiatowska Organizacja Turystyczna „UJŚCIE REGI” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

00155-6521.3.1-OR0300043/17/19 Jaszczuk Rafał

Zwiększenie wielkości produkcji węgorza europejskiego celem poprawy konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jaszczuk Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja budynku oraz zakup wyposażenia. urządzeń służących do podchowu i tuczu węgorza europejskiego w… Read More »