Tag Archives: arimr poznan

Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie 00031-6523.2-SW0710039/18

Celem operacji jest wsparcie zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego obszaru Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. poprzez zintegrowaną promocję sektora rybackiego w społeczności lokalnej. poprzez stworzenie warunków i realizację działań upowszechn4 Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: BUG – rzeka życia …. Skrócony opis… Read More »

Pawlak Zofia 00007-6521.5-OR1000010/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Pawlak Zofia Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawlak Zofia. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja Pakietu 1 i Wymogu 2.1 w obiekcie stawowym Topilec 1. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk… Read More »

Kulpińska Kinga 00039-6521.5-OR1500069/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kulpińska Kinga Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kulpińska Kinga. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja programu akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w gospodarstwie rybackim Dziewoklucz. Skrócony opis operacji: Realizacja programu akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w gospodarstwie… Read More »

00044-6523.2-SW1510072/18/19 Fundacja Centrum Aktywności Obywatelskiej

Celem operacji jest promocja obszaru NGR i popularyzowanie idei LSR poprzez utworzenie i upowszechnienie produktów turystycznych jako ofert dla biur podróży do końca 2020r. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja Centrum Aktywności Obywatelskiej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Obszar NGR jako produkt turystyczny i kompleksowa… Read More »

00271-6523.2-SW1110422/18/19 BRACTWO MORZA

zachowanie i promocja rybackiego charakteru obszaru poprzez organizację „Słowińskiej szkoły pod żaglami”-zajęć z bezpieczeństwa na jachcie dla 200 uczniów szkół z obszaru SGR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: BRACTWO MORZA . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Słowińska szkoła pod żaglami. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub… Read More »

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie 00028-6521.5-OR1600015/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dopłaty wodno-środowiskowe dla Obiektu Połchowo koło Węgorzyno dzierżawionego przez Okręg Polskiego Związku… Read More »

Skupiński Kazimierz 00116-6521.3.1-OR0300031/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Skupiński Kazimierz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skupiński Kazimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycje w chów i hodowle ryb poprzez zakup maszyn i sprzętu rolniczego oraz samochodów do transportu ryb. Skrócony opis operacji: zakup maszyn i sprzetu rolniczego oraz śr transportu do przewozu ryb.… Read More »

POL023600894 Nowak Ireneusz 00728-6520.10-OR1600144/18

POL023600894 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Nowak Ireneusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowak Ireneusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600894. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŁEB-41 przez 30 dni.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00002-6526-DPT00038/18/19 Ministerstwo Finansów

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Finansów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Instytucji Audytowej w ramach Programu Operacyjnego – Rybactwo i Morze 2014-2020 w latach 2016-2018.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL022900423. POL022901965 Włodyka Jarosław 00586-6520.10-OR1600003/18

POL022900423. POL022901965 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Włodyka Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900423. POL022901965. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace… Read More »