Tag Archives: arimr poznan

00014-6523.2-SW0810024/18 Dom Kultury w Ozimku

Promocja zasobów rybackich i akwakultury obszaru RLGD „Opolszczyzna”. miejsc edukacyjno-rekreacyjnych oraz stworzenie działań adresowanych do najmłodszych mieszkańców obszaru poprzez zorganizowanie wyjazdów plenerowych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dom Kultury w Ozimku . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Sztuka wody”. Skrócony opis operacji: propagowanie dobrostanu społecznego i… Read More »

00813-6520.10-OR1600404/18/19 Bochowicz Andrzej POL010301662. POL010301663

POL010301662. POL010301663 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bochowicz Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301662. POL010301663. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

POL023401045 Kamin Rafał 00051-6520.6-OR1600083/16

POL023401045 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Kamin Rafał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamin Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401045. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim w wyniku jego zezłomowania.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi… Read More »

00002-6522.1.1-OR07 00002/16

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 00002/16. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Świadczenie usługi asysty technicznej zakupionego oprogramowania Oracle Database 11g Release 2 Standard Edition. Skrócony opis operacji: Zakup świadczenia asysty technicznej zakupionego… Read More »

Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” 00001-6523.4-SW1610009/16

Koszty bieżące i aktywizacja w 2016 roku4 Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja w 2016 roku. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja w 2016 roku. Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja w 2016… Read More »

00031-6520.11-OR1600033/17/18 KANTYNA RYBACKA S.C. Andrzej Kopacz. Mariusz Wierszel POL023201908. POL023402003

POL023201908. POL023402003 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: KANTYNA RYBACKA S.C. Andrzej Kopacz. Mariusz Wierszel . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023201908. POL023402003. Nazwa… Read More »

POL010600464 Żelechowicz Marcin 00775-6520.10-OR1600290/18/19

POL010600464 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Żelechowicz Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żelechowicz Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600464. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-12 przez 30 dni.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00117-6521.5-OR1200128/18 ąca usługi środowiskowe 2.05.2021

2.05.2021 Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ąca usługi środowiskowe. Numer Identyfikacyjny Statku: 2.05.2021. Nazwa operacji: 00048-6521.5-OR1200040/18. Skrócony opis operacji: Stawy rybne: Bartki –… Read More »

Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie 00031-6523.2-SW0710039/18

Celem operacji jest wsparcie zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego obszaru Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. poprzez zintegrowaną promocję sektora rybackiego w społeczności lokalnej. poprzez stworzenie warunków i realizację działań upowszechn4 Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: BUG – rzeka życia …. Skrócony opis… Read More »

Pawlak Zofia 00007-6521.5-OR1000010/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Pawlak Zofia Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawlak Zofia. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja Pakietu 1 i Wymogu 2.1 w obiekcie stawowym Topilec 1. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk… Read More »