Tag Archives: arimr poznan

00061-6523.2-SW0910067/19 Krasnobrodzki Dom Kultury

Promowanie i upowszechnianie kulturowego dziedzictwa na obszarze RLGD Roztocze poprzez organizację Krasnobrodzkiego Pikniku Rybackiego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krasnobrodzki Dom Kultury . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Krasnobrodzki piknik rybacki.. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.… Read More »

00001-6521.3.1-OR1600013/17 Dadon Radomił

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dadon Radomił. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup środka transportu wewnętrznego oraz specjalistycznego sprzętu do Gospodarstwa Rybackiego Radomił Dadoń. Skrócony opis operacji: – ciągnik Kubota- ładowacz czołowy-… Read More »

POL023300572 Zawada Piotr 00901-6520.10-OR1600009/19

POL023300572 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Zawada Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zawada Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300572. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-28 przez… Read More »

00027-6520.10-OR1400019/16 Bogusz Jerzy POL037400905

POL037400905 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bogusz Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400905. Nazwa operacji: Tymczasowe Zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: PAS-56 30 dni zaprzestania. Cel… Read More »

POL035400737. POL035401871 Woźniak Ryszard 01184-6520.10-OR1100098/19

POL035400737. POL035401871 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Woźniak Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Woźniak Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035400737. POL035401871. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

00953-6520.10-OR1100507/18/19 Grzędzicka Irena POL023600888

POL023600888 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzędzicka Irena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600888. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL034300815 Kupferschmidt Henryk 00225-6520.10-OR1100159/16

POL034300815 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kupferschmidt Henryk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kupferschmidt Henryk. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034300815. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej SWA-11 PRZEZ 30 DNI W 2016 ROKU.… Read More »

00047-6523.2-SW0910056/18 Gminna Placówka Kultury w Stubnie

Propagowanie. promocja oraz popularyzacja rybołówstwa. dziedzictwa kulturowego regionu. tradycji rybackich oraz rybackich produktów regionalnych poprzez organizację imprezy folklorystycznej. warsztatów kulinarnych. wyjazdu studyjnego oraz szkolenia i zawo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Placówka Kultury w Stubnie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Organizacja wydarzenia kulturalno-rozrywkowego „BOCIANIADA”… Read More »

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 00041-6523.2-SW0810051/19

Rozwój działalności turystycznej poprzez modernizację budynku i zagospodarowanie terenu na obszarze Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku.4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Remont budynku i zagospodarowanie terenu na obszarze Ośrodka zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku celem rozwoju oferty turystycznej. Skrócony opis… Read More »

POL011601334 Antoniuk Marek 00700-6520.10-OR1600358/18/19

POL011601334 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Antoniuk Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Antoniuk Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601334. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace PRZ- 18 przez 30 dni. Cel operacji:… Read More »