Tag Archives: arimr poznan

POL033700660 Konkol Kazimierz Jerzy 00303-6520.10-OR1100103/17

POL033700660 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Konkol Kazimierz Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkol Kazimierz Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700660. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej PRZEZ 30 DNI W 2017… Read More »

POL023300541 Żuchowski Marek 00025-6520.2-OR1600031/18/19

POL023300541 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Żuchowski Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300541. Nazwa operacji: Wymiana stawnych narzędzi połowowych jednostki rybackiej JAR-19. Skrócony opis operacji: Zakup sieci stawnych do połowu:- dorszy.- storni.- torbuta.- śledzi.- okoni.- sandaczy.- worki… Read More »

POL010600471 Kuźmicki Paweł 00050-6520.2-OR1600022/18/19

POL010600471 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Kuźmicki Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuźmicki Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600471. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na jednostce rybackiej o oznace TRB-14 na bardziej selektywne. Skrócony opis operacji: -narzędzia pułapkowe FPO-narzędzia pułapkowe FPO. Cel… Read More »

Gmina Spytkowice 00022-6523.2-SW0610033/17/18

Rozwój i poprawa dostępu do infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Doliny Karpia poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącej strefy rekreacyjnej przy ul. Wiślanej do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.4 Gmina Spytkowice Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Spytkowice . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa i przebudowa istniejącej strefy rekreacyjnej w celu utworzenia Centrum… Read More »

00440-6520.10-OR1600017/18 Neumann Henryk POL022400635

POL022400635 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Neumann Henryk. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022400635. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej jednostki… Read More »

00385-6520.10-OR1600190/17 Włodyka Arkadiusz POL022900441

POL022900441 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900441. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace CHY-4… Read More »

POL022500288 Iwańczyk Arkadiusz 00071-6520.6-OR1600053/16

POL022500288 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów4 Iwańczyk Arkadiusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Iwańczyk Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500288. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim KOŁ-35 na okres 24 miesięcy.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a… Read More »

Rosołek Janusz Witold 00065-6521.5-OR0700019/18

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Rosołek Janusz Witold Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rosołek Janusz Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w Gospodarstwie Rybackim BROSZKÓW Janusz Rosołek.. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w Gospodarstwie… Read More »

00043-6521.5-OR0500046/18 cji karpi w danym obiekcie chowu i hodowli ryb. Obiekt stawy rybne Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ułężu położony jest na terenie miejscowości Ułęż gmina Ułęż pow. rycki woj. Lubelskie. Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 289559.8 00048-6521.5-OR0300038/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: cji karpi w danym obiekcie chowu i hodowli ryb. Obiekt stawy rybne Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ułężu położony jest na terenie miejscowości Ułęż gmina Ułęż pow. rycki woj. Lubelskie..… Read More »

POL033800363. POL036701153 Muża Robert 00819-6520.10-OR1100289/18/19

POL033800363. POL036701153 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Muża Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muża Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800363. POL036701153. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »