Tag Archives: arimr praca lista kandydatów

00031-6523.2-SW0830001/18 Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna

Promocja obiektów turystycznych związanych z tradycją i kulturą rybacką poprzez wyprodukowanie filmów promocyjnych tworzących spójny audiowizualny system promocji obiektów turystycznych na terenie objętym LSR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyprodukowanie filmów promocyjnych tworzących spójny audiowizualny… Read More »

5.04.2021 arzanie produktów rybołówstwa i akwakultury 00001-6524.4-OR1600003/17

5.04.2021 Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.4 arzanie produktów rybołówstwa i akwakultury Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: arzanie produktów rybołówstwa i akwakultury. Numer Identyfikacyjny Statku: 5.04.2021. Nazwa operacji: 00010-6524.4-OR1100010/17/18. Skrócony opis operacji: Operacja przewiduje budowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów i palników. poprawę warunków bezpieczeństwa i warunków pracy w zakładzie… Read More »

POL023401018 Nizielski Paweł 00035-6520.6-OR1100058/16

POL023401018 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Nizielski Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nizielski Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401018. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.. Data… Read More »

00056-6520.9-OR1100088/17/18 Jagła Jan Zenon POL035600455

POL035600455 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jagła Jan Zenon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035600455. Nazwa operacji: Doposażenie statku rybackiego ZAG-17 w nowoczesne… Read More »

Bartoszewicz Kamil 00049-6521.3.1-OR1500018/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury4 Bartoszewicz Kamil Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bartoszewicz Kamil. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja obiektu stawowego Rybin w 2019 roku.. Skrócony opis operacji: Operacja będzie polegać na zakupie nowego sprzętu służącego zwiększeniu konkurencyjności i rentowności gospodarstwa tj. zakupie samochodu ciężarowego Volvo FE 4×2 o… Read More »

Białkowski Zygmunt 00008-6521.5-OR0400034/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Białkowski Zygmunt Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Białkowski Zygmunt. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Łazy. Skrócony opis operacji: Pakiet 1 i Pakiet 2 wymóg 2.1. Cel… Read More »

POL023300570 Kozdroń Zbigniew 00034-6520.9-OR1600028/17/18

POL023300570 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kozdroń Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozdroń Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300570. Nazwa operacji: INWESTYCJE NA STATKU RYBACKIM JAR-22 W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY. HIGIENY I BEZPIECZEŃSTWA. Skrócony opis operacji: -Modernizacja sterówki-Przebudowa… Read More »

01120-6520.10-OR1100151/19 Kot Zbigniew POL036101013

POL036101013 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kot Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101013. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze… Read More »

00010-6521.5-OR0500001/18 Szeliga Grzegorz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szeliga Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »

POL036101004 Ziarko Tadeusz 00105-6520.10-OR1100097/16

POL036101004 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Ziarko Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ziarko Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101004. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »