Tag Archives: arimr praca

00075-6520.9-OR1100094/17/18 PUH „DANMIR” S.C. Danuta i Mirosław Jędrych POL034500069

POL034500069 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PUH „DANMIR” S.C. Danuta i Mirosław Jędrych . Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500069. Nazwa operacji: Doposażenie… Read More »

POL034800728 Długi Joachim 00544-6520.10-OR1100086/18

POL034800728 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Długi Joachim Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Długi Joachim. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034800728. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego ymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji 00005-6521.3.1-OR0600002/17/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 137999.854 ymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji. Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o… Read More »

00022-6521.5-OR0600024/18 Chowaniec Adam

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chowaniec Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie wodnośrodowiskowe w akwakulturze w gospodarstwie rybackim Adam Chowaniec. Skrócony… Read More »

2016-01-01 zygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym 00029-6526-DPT00015/19

2016-01-01 155034.754 zygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: zygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. Numer Identyfikacyjny Statku: 2016-01-01. Nazwa operacji: 2019-06-01. Skrócony opis operacji: 206713. Cel operacji: 155034.75. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 31-156. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 7 – Pomoc techniczna. Kwota Wkładu… Read More »

00006-6521.5-OR0700033/18 Przybylski Jan

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przybylski Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe zlokalizowane w stawach hodowlanych w Kosowie… Read More »

00078-6520.6-OR1600013/17 Kamiński Rafał POL023401041

POL023401041 Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamiński Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401041. Nazwa operacji: Zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim UST-48. Cel operacji: Zapewnienie równowagi… Read More »

00036-6523.2-SW1410051/17/18 Lazurek Tomasz

Rozwój działalności gospodarczej w zakresie kompleksowej oferty zintegrowanych pakietów turystycznych. poprzez wykończenie dwóch domków. zagospodarowanie terenu wokół nich oraz stworzenie 1 miejsca pracy i utrzymanie go 3 lata od otrzymania płatności końc 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lazurek Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Mazurski Zaścianek”-… Read More »

POL035000712. POL037402113 Kozioł Piotr 00070-6520.10-OR1400038/17

POL035000712. POL037402113 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kozioł Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035000712. POL037402113. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej statków PAS-73 oraz OBŁ-1 przez 30 dni w roku 2016.… Read More »

00049-6523.2-SW1410078/17/18 Gmina Piecki

Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. poprzez zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów w przestrzeni publicznej w Pieckach i utrzymanie jej przez okres 5 lat od wypłaty płatności końcowej przez ARiMR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Piecki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni… Read More »