Tag Archives: arimr praca

POL022400621 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ”BOMA” Spółka Cywilna Wiesława Piotr Babiak 00894-6520.10-OR1600469/18/19

POL022400621 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze przedsiębiorstw rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ”BOMA” Spółka Cywilna Wiesława Piotr Babiak Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ”BOMA” Spółka Cywilna Wiesława Piotr Babiak . Numer Identyfikacyjny Statku: POL022400621. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis… Read More »

00008-6521.5-OR0200022/18 Żekiecki Zdzisław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żekiecki Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przyjazna środowisku hodowla ryb na stawach w Piasecznie gmina Sępólno… Read More »

Powiat Węgorzewski 00067-6523.2-SW1410096/17/18

Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez termomodernizacje budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie i tworzenie instalacji odnawialnych źródeł energii- montaż oświetlenia solarnego budynku oraz ławki sol4 Powiat Węgorzewski Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Węgorzewski . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie. Skrócony opis operacji:… Read More »

00031-6520.11-OR1600033/17/18 KANTYNA RYBACKA S.C. Andrzej Kopacz. Mariusz Wierszel POL023201908. POL023402003

POL023201908. POL023402003 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: KANTYNA RYBACKA S.C. Andrzej Kopacz. Mariusz Wierszel . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023201908. POL023402003. Nazwa… Read More »

00024-6521.5-OR1600028/18 Brus Jerzy

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Brus Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej.… Read More »

POL037400904 Kozioł Paweł 00079-6520.10-OR1400005/18

POL037400904 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków prac4 Kozioł Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400904. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowejy. Skrócony opis operacji: PAS-55. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i… Read More »

00057-6521.5-OR0800056/18 Witek Joachim

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Witek Joachim. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowu i hodowli ryb..… Read More »

00007-6520.2-OR1400025/18 Franciuk Wiesław POL037202082

POL037202082 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Franciuk Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037202082. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego TOL-7. Skrócony opis operacji:… Read More »

Sobik Dawid 00059-6523.2-SW1210081/18

Podjęcie działalności gospodarczej niezwiązanej z branżą rybacką oraz stworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup koparko-ładowarki.4 Sobik Dawid Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sobik Dawid. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podjęcie działalności gospodarczej poprzez zakup maszyny budowlanej.. Skrócony opis operacji: 4.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołóstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się… Read More »

00010-6523.2-SW0810014/18 Pawliszyn Krzysztof

Zwiększenie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego poprzez wykonanie stacji transformatorowej wraz z linią kablową na obiekcie stawowym zlokalizowanym w Miejscu oraz utworzenie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawliszyn Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykonanie stacji transformatorowej wraz z linią kablową na obiekcie stawowym zlokalizowanym w… Read More »