Tag Archives: arimr praca

00049-6523.2-SW1410078/17/18 Gmina Piecki

Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. poprzez zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów w przestrzeni publicznej w Pieckach i utrzymanie jej przez okres 5 lat od wypłaty płatności końcowej przez ARiMR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Piecki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni… Read More »

00049-6521.5-OR1500045/18 Bartoszewicz Kamil

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bartoszewicz Kamil. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Świadczenie usług środowiskowych przez obiekt stawowy Dzikie Nowe. Skrócony opis… Read More »

POL023401030 Zemła Zbigniew 00785-6520.10-OR1100268/18/19

POL023401030 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Zemła Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zemła Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401030. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL010101693. POL010102256 Kostecki Piotr 01133-6520.10-OR1600237/19

POL010101693. POL010102256 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kostecki Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kostecki Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010101693. POL010102256. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace… Read More »

00041-6520.6-OR1600050/16 Rymarek Andrzej POL022500268

POL022500268 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rymarek Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500268. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim KOŁ-28. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na jednostce rybackiej KOŁ-28… Read More »

Mróz Jadwiga 00044-6521.5-OR0300121/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Mróz Jadwiga Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mróz Jadwiga. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. Skrócony opis operacji: Pakiet 1 realizowany będzie w obiekcie Grabowce Dolne o powierzchni całkowitej 23.72 ha w… Read More »

Grzych Sławomir 00047-6521.5-OR1300054/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Grzych Sławomir Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzych Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb na stawach w Krzelowie. Skrócony opis operacji: Realizacja… Read More »

POL036701149 Selin Andrzej 00049-6520.9-OR1100047/17/18

POL036701149 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Selin Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Selin Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701149. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim KUŹ-45 w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa. Skrócony opis operacji: Inwestycje na statku rybackim KUŹ-45… Read More »

00014-6523.4-SW1610011/17/18 Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2018 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2018. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2018. Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na… Read More »

POL011101705 Kędzierski Łukasz 00760-6520.10-OR1600275/18/19

POL011101705 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kędzierski Łukasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kędzierski Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101705. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę o oznace KAM-16 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »