Tag Archives: arimr prow

POL036902177 Kramek Leszek Mieczysław 00335-6520.10-OR1100026/17

POL036902177 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kramek Leszek Mieczysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kramek Leszek Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036902177. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

POL033700624 Budzisz Zdzisław 01179-6520.10-OR1100117/19

POL033700624 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Budzisz Zdzisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700624. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Suchanowski Henryk 00034-6523.2-SW0510011/18

rozwój działalności gospodarczej. na obszarze RLGD „Z Ikrą”. poprzez zakup samochodu ciężarowego wraz ze specjalistycznymi basenami do przewozu ryby żywej oraz utworzenie jednego miejsca pracy4 Suchanowski Henryk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Suchanowski Henryk. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup samochodu ciężarowego wraz ze specjalistycznymi basenami do przewozu żywych ryb. Skrócony opis operacji:… Read More »

00565-6520.10-OR1100050/18 Ziarko Tadeusz POL036101004

POL036101004 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ziarko Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101004. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL034300815 Kupferschmidt Henryk 00225-6520.10-OR1100159/16

POL034300815 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kupferschmidt Henryk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kupferschmidt Henryk. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034300815. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej SWA-11 PRZEZ 30 DNI W 2016 ROKU.… Read More »

00034-6520.11-OR1600064/17/18 Matecki Robert POL012002191. POL035700414

POL012002191. POL035700414 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Matecki Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012002191. POL035700414. Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa pracy na kutrach DZI-2… Read More »

Gmina Ruda Maleniecka 00021-6523.2-SW1310003/18

Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa oraz zwiększenie atrakcyjności terenu wokół zbiornika wodnego poprzez stworzenie i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Maleniec.4 Gmina Ruda Maleniecka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ruda Maleniecka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika wodnego mające na celu poprawę… Read More »

00052-6521.5-OR0100001/18 Spółka Rybacka „Niedźwiedzice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółka Rybacka „Niedźwiedzice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe… Read More »

Janiszek Mariusz 00048-6521.5-OR0700006/18

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Janiszek Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janiszek Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wspieranie akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wspieranie akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. Cel operacji: Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony… Read More »

00066-6521.5-OR0300078/18 Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie Pustelnia Sp. z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie Pustelnia Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Tradycyjne. przyjazne środowisku… Read More »