Tag Archives: arimr prow

00066-6521.5-OR0300078/18 Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie Pustelnia Sp. z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie Pustelnia Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Tradycyjne. przyjazne środowisku… Read More »

00707-6520.10-OR1600370/18/19 Gódziński Marek POl011801767

POl011801767 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gódziński Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POl011801767. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

POL022500258 Dyczko-Szatkowska Dorota 00279-6520.10-OR1600086/17

POL022500258 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Dyczko-Szatkowska Dorota Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dyczko-Szatkowska Dorota. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500258. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-61 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL012202221 Gmiter Paweł 00093-6520.2-OR1600134/18/19

POL012202221 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Gmiter Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmiter Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012202221. Nazwa operacji: Zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo oraz warunki pracy na łodzi NIE-8. Skrócony opis operacji: -Simrad NSS12 Evo2-Zestaw okablowania NMEA2000-Simrad… Read More »

00209-6520.10-OR1600189/16 Sokołowski Roman POL022502184. POL022502289

POL022502184. POL022502289 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sokołowski Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502184. POL022502289. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o… Read More »

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 00023-6526-DPT00011/19

Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.4 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Refundacja umów zleceń. umów o dzieło oraz umów na wykonanie usług. zawartych z osobami fizycznymi. instytucjami… Read More »

01125-6520.10-OR1100169/19 Sitek-Streich Marzena POL036701147

POL036701147 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sitek-Streich Marzena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701147. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL037402124 Jakowlew Robert Michał 00003-6520.2-OR1400015/18

POL037402124 Zmniejszanie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Jakowlew Robert Michał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jakowlew Robert Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402124. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego PAS-71. Skrócony opis operacji: Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe… Read More »

POL012001418 Borzęcki Piotr Jerzy 00010-6520.8-OR1600027/17

POL012001418 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Borzęcki Piotr Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borzęcki Piotr Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001418. Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności działalności poprzez uruchomienie mobilnej smażalni ryb.. Skrócony opis operacji: W ramach przedmiotowej… Read More »

00170-6523.2-SW1610221/18 Sędzik Marcin Andrzej

Różnicowanie działalności osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia miejsc pracy poprzez zakup ciągnika samochodowego wraz z naczepą ciążarową do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnienie nowych pracowników. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sędzik Marcin Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup zestawu do… Read More »