Tag Archives: arimr radom

00001-6522.1.1-OR1400001/19 Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie… Read More »

00034-6520.10-OR1600044/16 Borczyk Leszek POL012001588

POL012001588 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borczyk Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001588. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-93… Read More »

00012-6521.3.1-OR1300024/17/18 Bieńkowski Bartosz

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bieńkowski Bartosz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa basenów betonowych przeznaczonych do hodowli pstrąga z ujęciem z rzeki Brzeźnicy. oczyszczalnią wód i osadnikiem ziemnym. Skrócony opis operacji:… Read More »

00975-6520.10-OR1100515/18/19 Golla Rafał POL034501905

POL034501905 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Golla Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034501905. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00032-6521.5-OR1300048/18 Dziuba Marzanna

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dziuba Marzanna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu 1 i pakietu 2… Read More »

POL023302030 Kondras Władysław 00298-6520.10-OR1600075/17

POL023302030 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kondras Władysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kondras Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023302030. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-23 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL036801112. POL036801114. POL036801117 Banach Bogumił 01115-6520.10-OR1100143/19

POL036801112. POL036801114. POL036801117 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Banach Bogumił Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banach Bogumił. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801112. POL036801114. POL036801117. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

Gmina Grębów 00006-6523.2-SW0910027/17/18

Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej poprzez budowę małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie.4 Gmina Grębów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Grębów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie.. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie… Read More »

Gmina Gąsawa 00004-6523.2-SW0210008/17/18

Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej. w tym budowę pomostu4 Gmina Gąsawa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Gąsawa . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej. w tym budowa pomostu. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.… Read More »

POL023401911 Kulikowski Grzegorz 01031-6520.10-OR1100485/18/19

POL023401911 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kulikowski Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kulikowski Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401911. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Statek rybacki o oznace UST-104. zaprzestanie działalności połowowej – liczba dni 30. rok 2018.. Cel operacji:… Read More »