Tag Archives: arimr restrukturyzacja małych gospodarstw

POL011101697 Klamborowski Aleksander 00625-6520.10-OR1600087/18

POL011101697 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Klamborowski Aleksander Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klamborowski Aleksander. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101697. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KAM-1 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

NLD198200977 Denega-Necel S.J. 00154-6520.2-OR1100079/18/19

NLD198200977 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Denega-Necel S.J. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Denega-Necel S.J. . Numer Identyfikacyjny Statku: NLD198200977. Nazwa operacji: wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim WŁA-84. Skrócony opis operacji: Zakup korpusu włoka pelagicznego śledziowego. kompletu wodzy rozpornic i worka… Read More »

00009-6521.3.1-OR0700016/17/18 owane na dwóch stawach na pow 5.57 ha położonych w gminie Adamów obręb Gułów RSP nr 17 Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 21183.97 00147-6521.5-OR0300114/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: owane na dwóch stawach na pow 5.57 ha położonych w gminie Adamów obręb Gułów RSP nr 17. Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie… Read More »

POL012001447 Skiba Józef 00020-6520.8-OR1600025/19

POL012001447 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Skiba Józef Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skiba Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001447. Nazwa operacji: Modernizacja jednostki „Gold Star” – przystosowanie do wędkarstwa. Skrócony opis operacji: Modernizacja jachtu Gold Star. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

DNK000013165 Zawada Grzegorz 01127-6520.10-OR1600231/19

DNK000013165 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Zawada Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zawada Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: DNK000013165. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-348 przez… Read More »

01090-6520.10-OR1100053/19 Torończak Jan POL023500825

POL023500825 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Torończak Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500825. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

SWE000001006 Kohnke Stefan 00968-6520.10-OR1100518/18/19

SWE000001006 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kohnke Stefan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke Stefan. Numer Identyfikacyjny Statku: SWE000001006. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL022502025 Połowy i Sprzedaż Ryb A.Gładoch – M.Wrzesińska 00078-6520.2-OR1600008/18/19

POL022502025 „Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów”4 Połowy i Sprzedaż Ryb A.Gładoch – M.Wrzesińska Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Połowy i Sprzedaż Ryb A.Gładoch – M.Wrzesińska . Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502025. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na KOŁ-73.. Skrócony opis operacji: Refundacja włoków… Read More »

00269-6523.2-SW1110452/19 Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez otwarcie kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Otwarcie kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek… Read More »

00026-6526-DPT00019/18 Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych przeznaczonych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego… Read More »