Tag Archives: arimr rzeszów

POL023401045 Bajko Marcin 00049-6520.6-OR1600080/16

POL023401045 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Bajko Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bajko Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401045. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim w wyniku jego zezłomowania.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi… Read More »

00022-6521.5-OR0600024/18 Chowaniec Adam

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chowaniec Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie wodnośrodowiskowe w akwakulturze w gospodarstwie rybackim Adam Chowaniec. Skrócony… Read More »

00123-6521.5-OR1200026/18 ówII.Legiertów III.Łączna pow. obiektu wynosi 459.34 ha Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 1784377.4 00027-6521.5-OR0900002/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ówII.Legiertów III.Łączna pow. obiektu wynosi 459.34 ha. Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Nazwa… Read More »

POL023400228 Młyński Bogdan 00018-6520.11-OR1100023/17/18

POL023400228 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”4 Młyński Bogdan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Młyński Bogdan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400228. Nazwa operacji: Instalacja systemu chłodzenia ładowni na statku UST-203. Skrócony opis operacji: Instalacja systemu chłodzenia ładowni. Cel operacji: „Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

Kąkolewski Sławomir 00040-6521.3.1-OR1500007/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury poprzez zakup wyposażenia wspomagającego produkcje rybacką4 Kąkolewski Sławomir Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kąkolewski Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup koparki gąsienicowej dla gospodarstwa rybackiego. Skrócony opis operacji: Zakup koparki gąsienicowej. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury poprzez zakup wyposażenia… Read More »

Karoń Jarosław 00106-6521.5-OR1200084/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Karoń Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Karoń Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb oraz ochrona zasobów genetycznych ryb w obrębie… Read More »

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 00010-6523.4-SW1210009/19

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2020. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2020. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR.… Read More »

POL022500312 Stasiołek Tomasz 00023-6520.6-OR1600027/16

POL022500312 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów”.4 Stasiołek Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stasiołek Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500312. Nazwa operacji: W wyniku złomowania statku rybackiego utrata miejsca pracy przez 24 miesiące.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim KOŁ-58. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową… Read More »

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” 00002-6523.1-SW1600002/16

Wsparcie przygotowawcze4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie przygotowawcze. Skrócony opis operacji: Podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych. szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączenia lokalnych społeczności w celu… Read More »

POL010600496. POL010601476 Sienkiewicz Ryszard 00038-6520.11-OR1600038/17/18

POL010600496. POL010601476 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Sienkiewicz Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sienkiewicz Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600496. POL010601476. Nazwa operacji: Zakup samochodu dostawczego o dmc 3.5 t z zabudową chłodniczą oraz skrzynek rybackich o pojemności 75l..… Read More »