Tag Archives: arimr siedlce

Goc Zbigniew 00005-6521.3.1-OR0600002/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury.4 Goc Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Goc Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa samołówki wraz z napływem i odpływem wód i systemem napowietrzania oraz dróg dojazdowych wraz z zakupem samochodu do transportu ryb z basenami dla obsługi punktu sprzedaży bezpośredniej ryb.. Skrócony opis… Read More »

POL010601491 Milewski Marcin 00780-6520.10-OR1600295/18/19

POL010601491 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Milewski Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Milewski Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601491. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez TRB-44. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

Kraśniewski Eugeniusz 00089-6521.5-OR0300034/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kraśniewski Eugeniusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kraśniewski Eugeniusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo.. Skrócony opis operacji: Pakiet I i II wymóg 2.1 w obiekcie Burzec. Całkowita powierzchnia wynosi 132.14 ha… Read More »

00424-6520.10-OR1100034/17 Medwiediuk Mikołaj POL035800768

POL035800768 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Medwiediuk Mikołaj. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035800768. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL035300722 Lewandowski Andrzej 00006-6520.2-OR1600051/18/19

POL035300722 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów i wymiana biernych narzędzi połowowych4 Lewandowski Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lewandowski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035300722. Nazwa operacji: Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków. Skrócony… Read More »

00023-6521.5-OR0200025/18 „Gospodarstwo Rybackie Iława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Gospodarstwo Rybackie Iława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „ Działania środowiskowe w… Read More »

00328-6520.10-OR1600091/17 Sałankiewicz Witold POL023100497

POL023100497 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sałankiewicz Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023100497. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DBK-14… Read More »

00012-6523.2-SW1110015/17 Marszałkowski Auto – Kompleks Michał

Wzmocnienie konkurencyjności firmy Auto – Kompleks Michał Marszałkowski poprzez utworzenie trzech miejsc pracy w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marszałkowski Auto – Kompleks Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa stacji demontażu pojazdów w Kiełpinie.. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub… Read More »

Powiat Wołomiński 00017-6523.2-SW0710017/17/18

Celem operacji jest stworzenie dwóch miejsc rekreacji w miejscowości Kuligów i Stare Załubice oraz utworzenie miejsca pracy.4 Powiat Wołomiński Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Wołomiński . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie turystyczne na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin.. Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1. 4.4.2. Cel operacji: Celem operacji jest stworzenie dwóch… Read More »

00985-6520.10-OR1100344/18/19 Muża Herbert POL033800362

POL033800362 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muża Herbert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800362. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »