Tag Archives: arimr sieradz

00207-6523.2-SW1610296/18/19 Fundacja – „Środowisko Wybrzeża”

Celem operacji jest wzmocnienie przedsiębiorstwa na rynku usług turystycznych i rehabilitacyjnych. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez: zwiększenie bazy noclegowej oraz poprzez poprawę dostępności pomiesczeń na wyższych kondygnacjach dla osób z deficyta 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja – „Środowisko Wybrzeża” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

POL037302078 Pawlukowski Mirosław 00147-6520.10-OR1400001/19

POL037302078 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Pawlukowski Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawlukowski Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037302078. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL037400902 Pieciukiewicz Leszek 00056-6520.10-OR1400003/17

POL037400902 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Pieciukiewicz Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pieciukiewicz Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400902. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę pływającą PAS-48 przez 30 dni w 2017 roku. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

POL035600455 Jagła Jan Zenon 00056-6520.9-OR1100088/17/18

POL035600455 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Jagła Jan Zenon Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jagła Jan Zenon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035600455. Nazwa operacji: Doposażenie statku rybackiego ZAG-17 w nowoczesne urządzenia nawigacyjne i komunikacyjne. poprawa funkcjonalności w celu poprawy bezpieczeństwa.… Read More »

00032-6521.5-OR1600012/18 Gospodarstwo Rybackie Mazanów Sp z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Mazanów Sp z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Operacje wodnośrodowiskowe w gospodarstwie Rybackim Mazanów. Skrócony opis operacji: Operacja obejmuje realizację tradycyjnych i… Read More »

SKARB PAŃSTWA – KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE 00001-6523.2-SW1610006/17

Wspieranie atutów środowiska dla rozwoju turystyki wodnej i wędkarstwa na terenie gmin Stepnica. Międzyzdroje. Wolin poprzez wyposażenie do końca roku 2018 jednostek policji w niezbędny sprzęt i urządzenia umożliwiające skuteczną walkę z kłusownictwem: ło4 SKARB PAŃSTWA – KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: SKARB PAŃSTWA – KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W… Read More »

POL010601474 Boruciński Jerzy 00044-6520.11-OR1600037/17/18

POL010601474 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Boruciński Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Boruciński Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601474. Nazwa operacji: Zakup samochodu dostawczego 3.5 t z nadwoziem chłodniczym i agregatem chłodniczym.. Skrócony opis operacji: Zakup samochodu dostawczego 3.5… Read More »

00775-6520.10-OR1600290/18/19 Żelechowicz Marcin POL010600464

POL010600464 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żelechowicz Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600464. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

Gmina Jędrzejów 00023-6523.2-SW1310020/18

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez modernizację ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury integracji i aktywizacji w Łysakowie Pod Lasem4 Gmina Jędrzejów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Jędrzejów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Łysakowie Pod Lasem. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na… Read More »

00047-6523.2-SW0910056/18 Gminna Placówka Kultury w Stubnie

Propagowanie. promocja oraz popularyzacja rybołówstwa. dziedzictwa kulturowego regionu. tradycji rybackich oraz rybackich produktów regionalnych poprzez organizację imprezy folklorystycznej. warsztatów kulinarnych. wyjazdu studyjnego oraz szkolenia i zawo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Placówka Kultury w Stubnie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Organizacja wydarzenia kulturalno-rozrywkowego „BOCIANIADA”… Read More »