Tag Archives: arimr sierpc

POL034302081. POL034900710 Litwin Alicja 00654-6520.10-OR1100135/18

POL034302081. POL034900710 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Litwin Alicja Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Litwin Alicja. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034302081. POL034900710. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

POL034400794 Budzisz Czesław 00188-6520.10-OR1100241/16

POL034400794 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Budzisz Czesław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Czesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034400794. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

DNK000013667. POL023401078. POL034500295. POL034500306. POL034500315. POL034500341 Zakład Połowowo-Usługowo-Handlowy „Necfish” Neclowie z Synami Spółka Jawna 00999-6520.10-OR1100480/18/19

DNK000013667. POL023401078. POL034500295. POL034500306. POL034500315. POL034500341 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Zakład Połowowo-Usługowo-Handlowy „Necfish” Neclowie z Synami Spółka Jawna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Połowowo-Usługowo-Handlowy „Necfish” Neclowie z Synami Spółka Jawna . Numer Identyfikacyjny Statku: DNK000013667. POL023401078. POL034500295. POL034500306. POL034500315. POL034500341. Nazwa operacji:… Read More »

00003-6520.9-OR1400014/17/18 Zmitrowicz Zbigniew POL 03730201

POL 03730201 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zmitrowicz Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL 03730201. Nazwa operacji: Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa na… Read More »

00012-6523.2-SW0110005/19 Stawy Milickie Spółka Akcyjna

Utworzenie miejsc pracy poprzez modernizację obiektu gastronomicznego „Gospoda 8 Ryb” w Rudzie Sułowskiej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Gospody 8 RYB. Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i… Read More »

Jaroszyński Roman 00059-6521.5-OR0300035/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Jaroszyński Roman Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jaroszyński Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Pakiet 1 i Pakiet 2.1. Skrócony opis… Read More »

POL035300722 Lewandowski Andrzej 00006-6520.2-OR1600051/18/19

POL035300722 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów i wymiana biernych narzędzi połowowych4 Lewandowski Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lewandowski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035300722. Nazwa operacji: Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków. Skrócony… Read More »

POL034502026 00082-6520.2-OR1100093/18/19

POL034502026 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: . Numer Identyfikacyjny Statku: POL034502026. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na statku WŁA-16. Skrócony opis operacji: W ramach realizacji operacji zostaną wymienione bierne narzędzia połowowe poprzez:a) zakup i dostawa sieci skrzelowych… Read More »

00129-6520.10-OR1600155/16 Kozub Władysław POL010101687. POL010600435. POL010601617

POL010101687. POL010600435. POL010601617 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozub Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010101687. POL010600435. POL010601617. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę… Read More »

00348-6520.10-OR1100118/17 Grzędzicka Irena POL023600888

POL023600888 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzędzicka Irena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600888. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »