Tag Archives: arimr sochaczew

00037-6520.11-OR1600057/17/18 Grabowski Paweł POL022500250

POL022500250 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grabowski Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500250. Nazwa operacji: Zakup nowego samochodu dostawczego z kontenerem chłodniczym… Read More »

01121-6520.10-OR1600222/19 Kostrzewa Mirosław POL022500251

POL022500251 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kostrzewa Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500251. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

GOSPODARSTWO RYBACKIE ŁYSININ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 00003-6521.5-OR0200011/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 GOSPODARSTWO RYBACKIE ŁYSININ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE ŁYSININ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: AKWAKULTURA ŚWIADCZĄCA USŁUGI ŚRODOWISKOWE. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu 1… Read More »

00564-6520.10-OR1600120/18 Bazylak Marian POL012101590

POL012101590 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bazylak Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101590. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

Pokoje Gościnne Klaudia Edyta Prus – Szomborg Edyta 00079-6523.2-SW1110101/17/18

Podwyższenie standardów oferty noclegowej dla turystów oraz utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy.4 Pokoje Gościnne Klaudia Edyta Prus – Szomborg Edyta Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pokoje Gościnne Klaudia Edyta Prus – Szomborg Edyta. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Klaudia Turystyczna z lepszą ofertą noclegową.. Skrócony opis operacji: 4.02.2002. Cel operacji: Podwyższenie standardów… Read More »

Gmina i Miasto Mirosławiec 00163-6523.2-SW1610244/18

Celem operacji jest udostępnienie społeczności nowej infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Piecniku poprzez budowę boiska w latach 2019 – 2020.4 Gmina i Miasto Mirosławiec Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina i Miasto Mirosławiec . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej – boisko w Piecniku. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i… Read More »

00214-6523.2-SW1610310/18/19 Wosik Krzysztof WEKAA-1 Krzysztof

Wprowadzenie do menu ryb z lokalnych połowów w restauracji Krzysztofa Wosika poprzez jej modernizację i doposażenie oraz utworzenie stanowiska pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wosik Krzysztof WEKAA-1 Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ryba z miejscowych połowów w menu lokalnej gastronomii. Skrócony opis operacji: Podnoszenie… Read More »

00111-6520.10-OR1600158/16 Kasiński Władysław POL023300537

POL023300537 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kasiński Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300537. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-15… Read More »

00370-6520.10-OR1100046/17 GADUS Sp. z o.o. POL012001561. POL023402028. SWE000006889

POL012001561. POL023402028. SWE000006889 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GADUS Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001561. POL023402028. SWE000006889. Nazwa operacji:… Read More »

00001-6526-MGMiŻŚ00003/18 ARiMR

efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ARiMR . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wynagrodzenia pracowników ARiMR zaangażowanych w realizację zadań związanych z obsługą PO Rybactwo i Morze w latach 2016-2018. Skrócony opis operacji: sfinansowanie wynagrodzeń pracowników… Read More »