Tag Archives: arimr sochaczew

Świerzbin Zbigniew 00039-6521.5-OR1400036/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Świerzbin Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Świerzbin Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w gospodarstwie stawowym Ściborki. Skrócony opis operacji:… Read More »

00003-6520.4.1-OR1100001/19 Krajowa Izba Producentów Ryb

Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krajowa Izba Producentów Ryb . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Kocham Bałtyk – Czysty Bałtyk. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL036801111. POL036901159 Kramek Sylwester Tomasz 00102-6520.2-OR1100099/18/19

POL036801111. POL036901159 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Kramek Sylwester Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kramek Sylwester Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801111. POL036901159. Nazwa operacji: Inwestycje w sprzęt poprawiający selektywność narzędzi połowowych pod względem wielkości lub pod względem gatunków.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL036101020 Cieśluk Leszek 00815-6520.10-OR1100312/18/19

POL036101020 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Cieśluk Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cieśluk Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101020. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00037-6520.11-OR1600057/17/18 Grabowski Paweł POL022500250

POL022500250 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grabowski Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500250. Nazwa operacji: Zakup nowego samochodu dostawczego z kontenerem chłodniczym… Read More »

01121-6520.10-OR1600222/19 Kostrzewa Mirosław POL022500251

POL022500251 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kostrzewa Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500251. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

GOSPODARSTWO RYBACKIE ŁYSININ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 00003-6521.5-OR0200011/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 GOSPODARSTWO RYBACKIE ŁYSININ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE ŁYSININ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: AKWAKULTURA ŚWIADCZĄCA USŁUGI ŚRODOWISKOWE. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu 1… Read More »

00564-6520.10-OR1600120/18 Bazylak Marian POL012101590

POL012101590 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bazylak Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101590. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

Pokoje Gościnne Klaudia Edyta Prus – Szomborg Edyta 00079-6523.2-SW1110101/17/18

Podwyższenie standardów oferty noclegowej dla turystów oraz utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy.4 Pokoje Gościnne Klaudia Edyta Prus – Szomborg Edyta Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pokoje Gościnne Klaudia Edyta Prus – Szomborg Edyta. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Klaudia Turystyczna z lepszą ofertą noclegową.. Skrócony opis operacji: 4.02.2002. Cel operacji: Podwyższenie standardów… Read More »

Gmina i Miasto Mirosławiec 00163-6523.2-SW1610244/18

Celem operacji jest udostępnienie społeczności nowej infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Piecniku poprzez budowę boiska w latach 2019 – 2020.4 Gmina i Miasto Mirosławiec Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina i Miasto Mirosławiec . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej – boisko w Piecniku. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i… Read More »